logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telf.: +47 63 95 90 90 • Fax: +47 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no • [Oppdatert 16.08.18]
Historie

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

Norsk Fiskerinæring kommer ut med over 130 sider aktuelt lesestoff om norsk sjømatnæring hver måned.
Norsk Fiskerinæring tar standpunkt og holder deg orientert om den aktuelle fiskeripolitiske debatten.
Send en mail til post@norskfisk.no eller
Bestill abonnement her.

Innhold i siste nummer her.Et kvarter
om fiskeri og havbruk i
norsk skole.

 


organisasjoner

Norsk
Sjømatnæring 2018

Hvem er Hvem i Sjømatnæringen 2013

organisasjoner

Norsk
Fiskeindustri 2015

organisasjoner

Norsk
Havbruk 2016