logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

 

Abonnementspris 2017

Årsbonnement på "Norsk Fiskerinæring" inkl.
årboken "Norsk Sjømatnæring 2016"

kr. 2.050,-
Abonnement Utland: 2250,- | Abonnement Student/Young Fish: 25% | Abonnement Honnør: 50% rabatt
Annonsepriser 2017
1/1 sides annonse
kr. 16.900,-
1/2 sides annonse
kr. 9.450,-
1/4 sides annonse
kr. 5.950,-
1/8 sides annonse
kr. 3.950,-
Leverandørtjenester
kr. 900,-