logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

«Norsk Fiskerinæring»
medlem av Den Norske Fagpresses Forening


• Ble stiftet i 1961, og er et frittstående tidsskrift som behandler fiskeriøkonomiske og fiskeripolitiske spørsmål.
• Bladet har et bekreftet opplag på ca. 2.500 og
utkommer med 12 nummer årlig, med et gjennomsnitt på over 130 sider pr. nummer.
• Med årsabonnement følger årboken
«Norsk Sjømatnæring» som fritt bilag
• 1500 A4-sider årlig med nyttig og interessant stoff fra sjømatnæringen.
• Tar standpunkt og holder deg orientert om den aktuelle fiskeripolitiske debatten.
• Går i bredden og tar for seg alle deler av næringen.
• Leses av over 7.000 personer hver måned. Blir i tillegg distribuert og lest på messer
og konferanser.
• Blir lest langs hele kysten! Bladet har bredt
nedslagsfelt i fiskeflåte, fiskeindustri,
havbruk,offentlig administrasjon,
organisasjoner, undervisning, forskning og blant leverandører til næringen. Bladet
distribueres også til en del bedrifter i andre land.
• Leses av personer som forestår over 90 %
av alle innkjøp til sjømatnæringen.
• Over 80% av våre abonnenter har
lederansvar/ er beslutningstakere.
• Er et selvsagt annonseorgan. Bladet går til eierne av samtlige fiskebåter over 15 meter. Denne flåten står for nærmere 90 % av det totale fangstkvantumet. Langs kysten finnes rundt 500 godkjente kjøpere.
Praktisk talt samtlige leser og abonnerer på ”Norsk Fiskerinæring”.
Bladet går dessuten til ca. 300 firma med matfisk- og/eller settefiskkonsesjon, dvs.
så godt som hele bransjen.
Et abonnement for 2017 koster kr. 2.050,-. Kan bestilles her

 

Av stoffområder kan nevnes:

• Fiskeripolitisk og fiskeriøkonomisk kommentarstoff med snert og mening.
• nf’s blå. Kontroversiell spalte med spark til alle sider.
• Månedens intervju med de riktige spørsmålene til de rette personene.
• Økonomiske analyser av bransjer og bedrifter.
• Årlige oversikter over Norges største sjømatbedrifter, havbruksbedrifter og
fiskebåtrederier etter omsetning.
• På tampen fra Provence – sprelske kommentarer fra en terrasse i syd-Frankrike.
• Duellen - uhøytidelig spørrekonkurranse om hvem som vet mest!
• Smånytt fra sjømatnæringen med jevnlige oversikter over konkurser, tvangsauksjoner og nyetableringer i sjømatnæringen.
• Produktnytt og bedriftspresentasjoner.
• Fast spalte om FoU.
• Fast spalte om nye investeringer, blant annet nye fartøy, anlegg og nytt utstyr.
• Markedsstoff.
• Egen spalte om vin til sjømat.
• Månedens gullfisk, konferansekalender, portrettintervjuer, historisk stoff og mye,
mye mer.