logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie
Fra siste nr.

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2018


Odøling topper sjømaten i DNB
Hun styrer en samlet utlånsportefølje på 160 milliarder kroner. Som leder for DNB Ocean Industries har hun hovedansvaret for fem havbaserte næringer — shipping, offshore, oljeservice, olje og gass samt sjømat. DNB er verdens største bank innen sjømat, med utlån på rundt 40 milliarder kroner. Hun som bestemmer til slutt heter Kristin H. Holth.


Suksess med klippfisk og eiendom
Jangaard-konsernet i Ålesund ledes av brødrene Leif, Gunnar og Knut Haagensen. De har valgt å satse på klippfisk og eiendom. Den største omsetningen ligger i fisken, de største verdiene i eien­dommene.

Norsk skipsdesign på syv verdenshav
Ingen tegner like flotte og effektive fiskebåter som skipsdesignerne i Norge. Fiskebåtredere over hele verden ser mot Norge når de skal ha nye båter. Den som ferdes på de syv hav er aldri langt unna en fiskebåt med norske linjer.


Les også

For mange salgslag
Meningspanelet er samstemt. Det er for mange fiskesalgslag i Norge. Å slå alle sammen er neppe løsningen. I første omgang holder det med å slå sammen de sør-norske lagene i hvitfisksektoren.


Ingen overføring fra nord til sør
Mange hevder at Nord-Norge har sakket akterut. Men det stemmer ikke. Ser vi de siste 50 årene under ett har den nord-norske andelen av fangstkvantumet holdt seg utrolig stabilt.

Fiskesalget på vei opp igjen
I 2016 og 2017 falt forbruket av fisk i Norge. Ferskvaresjef Vidar Olsen i NorgesGruppen er ikke et sekund i tvil om årsaken: De høye lakseprisene. Nå viser tallene for første halvår at kurvene igjen peker oppover.


Nærmer seg to milliarder
Med smått og stort omsatte sjømatnæringen i Vågan kommune for nesten 2 milliarder kroner i fjor. Kanskje litt uventet sto laksen for noe over halvparten.

Japan-Norge: 8-5
Som vanlig i august har vi listen over verdens 20 største sjømat­selskaper rangert etter omsetning. Den toppes av japanske Maruha Nichiro. Marine Harvest har klatret opp på pallen. Av de 20 største er åtte japanske og fem norske.


Hysespesialister lengst i nord
Det lar seg fortsatt gjøre: Å starte med to tomme hender og bygge opp et verdifullt fiskebåtrederi. De islandske brødrene Hrafn og Helgi har klart det med hovedbase i Honningsvåg.


Oppdrett snart størst
Mens verdensfangsten av villfisk har vært veldig stabil de siste 5-6 årene på rundt 90 millioner tonn, øker produksjonen av oppdrettsfisk. Fra 2015 til 2016 økte oppdrett med nesten fire millioner tonn, og passerte for første gang 80 millioner.Nei til skatt på ressursrenten

Ola Grytten og Mons Alfred Paulsen er samstemte. Skatt på re­ssursrenten i fiskeriene er ingen god ide.


Fra sild og solar til salmo salar

Oskar Torrissen og «Torrisan» var kjent og aktet langs hele kysten gjennom store deler av 1900-tallet. I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til Oskar Torrissen fra Halsa..