logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie
Fra siste nr.

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2018


Oppdretter i elitedivisjonen
Siden fusjonen i 2010 peker alle piler rett i taket. SalmoNor er en eventyrhistorie. Hun som sitter i førersetet er siviløkonom og ble kåret til «Entrepreneur of the year 2014» i Midt-Norge. De tre siste årene har selskapet levert et overskudd før skatt på nesten 550 millioner kroner.
Kongen av villfiskene!
Ser vi de siste tusen årene under ett, har den med skjegg knapt konkurrenter. Ingen fiskearter har betydd mer for valutainntekter og bosetting i Norge enn torsken.


Råfisklagets sterke mann
Han styrte Råfisklaget med fast hånd i 25 år. Mange vil si han styrte fiskeri-Norge. I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til Johannes Overå.
Les også

Mye vann i havet
Om vi sier at vekten av alt vann i verdenshavene tilsvarer strekningen Trondheim-Oslo, utgjør vekten av all fisken de første 4 millimetrene. Da blir det ikke korrekt å si at havet drukner i plast.Ulike oppfatninger om Sandberg

Det spriker i meningspanelet. Per Sandberg får fra terningkast to til terningkast fem.

Mange land — de store dominerer
I fjor solgte vi sjømat til over 140 ulike land. De ti største sto for nesten 60 prosent av den samlede eksportverdien.To tanker i hodet samtidig
Mattilsynet er flink til å telle lus, men ikke like dyktig til å balansere de hensynene som bør tas når man forvalter luseforsk­riftene.

Ferdigsnakka med Ragnar Tveterås
Er du en av alle dem som lurer på hva skatt på ressursrenten egentlig er, bør du lese Arve Bakkens intervju med professor Ragnar Tveterås.Laks som fast-food
Erik Hempel har besøkt en av de nye restaurantene til Pink Fish i Oslo, som satser på laks. Det gjør han gjerne igjen.35.000 tonn i manko
Sammenligner vi landingene av torsk med eksporten og innenlands forbruk de siste 10 årene, er det noe som ikke stemmer. I snitt har vi spist 35.000 tonn mer per år enn vi har fisket.2+1 = Uavgjort
Tre pelagiske aktører braket sammen under Pelagisk Arena i Ber­gen. Vi gjengir debatten i sin helhet.


Vannvei mot vekst eller drepende bakevje
RAS-teknologien kommer for fullt i norsk fiskeoppdrett. Er alle barnesykdommer ryddet av veien, eller kommer RAS-anleggene for tidlig?


Mye nytt om omega 3
I «Fisk og Forskning» ser vi nærmere på nye forskningsresul­tater om effektene av omega 3 i kostholdet. Det er en del som spriker.


.