logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie
Kontakt oss

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

Du kan kontakte oss ved å sende mail til post@norskfisk.no

eller ringe vårt sentralbord 63 95 90 90 og spørre etter:


 

senior
Thorvald Tande jr. - redaktør
Er utdannet cand.oecon ved Universitetet i Oslo, 1978
Thorvald ble ansatt i Norsk Fiskerinæring i 1980. Han har vært hovedaksjonær, daglig leder og redaktør i bladet siden 1994.
swan

Therese Marie Tande - daglig leder/journalist
Therese har mastergrad i historie fra NTNU i Trondheim og tar en master i management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i «Norsk Fiskerinæring» i mai 2009 som journalist og markedsansvarlig.
Fra oktober har hun også vært daglig leder. Mobil: 95 82 56 09

kristin
Kristin A. Tande - annonser
Kristin har vært ansatt i «Norsk Fiskerinæring» siden 1995.
Hun jobber med annonser, og bistår også med kreative idéer til utforming av annonser. Kristin er utdannet dekoratør ved Sverre Wolf Reklameskole i 1975.
helene
Helene Tande Håland - sekretær
Helene har jobbet i «Norsk Fiskerinæring» siden 1979, og er gjerne den stemmen du først får høre om du tar kontakt med oss.
Helene har ansvaret for kontoradministrasjonen, fakturering og regnskap.
hms
Hans Morten Sundnes - journalist
Er utdannet cand.mag ved Medialinja i Volda.
Hans Morten ble fast ansatt som journalist i «Norsk Fiskerinæring» i desember 1997. Han er bosatt på Folkestad ved Volda, og har hjemmekontor. Hans Morten kan kontaktes pr. telefon 70052032
eventuelt e-mail: hans.morten.sundnes@tussa.com
elisabeth
Elisabeth Sjøberg Yri - annonser
Elisabeth har jobbet i «Norsk Fiskerinæring» siden februar 1997.
Hun jobber med annonsesalg. Ønsker du en annonse i vårt utmerkede magasin kan du ta kontakt med Elisabeth.
Karina Furnæs Martinsen - salg/marked
Karina har jobbet hos oss siden mai 2015. Hun jobber med annonsesalg.
torbjorn
Torbjørn Rasmussen - lay-out
Torbjørn har jobbet i «Norsk Fiskerinæring» siden september 1995 og har ansvaret for alt layoutarbeid.
Dersom du har spørsmål av teknisk karakter, f.eks. om satsspeil eller materiell-spesifikasjoner, skal du spørre etter Torbjørn.