logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie
Kontakt oss

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

Du kan kontakte oss ved å sende mail til post@norskfisk.no

eller ringe vårt sentralbord 63 95 90 90 og spørre etter:


 

senior
Thorvald Tande jr. - redaktør
Er utdannet cand.oecon ved Universitetet i Oslo, 1978
Thorvald ble ansatt i Norsk Fiskerinæring i 1980. Han har vært hovedaksjonær, daglig leder og redaktør i bladet siden 1994.
swan

Therese Marie Tande - daglig leder/journalist
Therese har mastergrad i historie fra NTNU i Trondheim og tar en master i management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun begynte i «Norsk Fiskerinæring» i mai 2009 som journalist og markedsansvarlig.
Fra oktober har hun også vært daglig leder. Mobil: 95 82 56 09

kristin
Kristin A. Tande - annonser
Kristin har vært ansatt i «Norsk Fiskerinæring» siden 1995.
Hun jobber med annonser, og bistår også med kreative idéer til utforming av annonser. Kristin er utdannet dekoratør ved Sverre Wolf Reklameskole i 1975.
hms
Hans Morten Sundnes - journalist
Er utdannet cand.mag ved Medialinja i Volda.
Hans Morten ble fast ansatt som journalist i «Norsk Fiskerinæring» i desember 1997. Han er bosatt på Folkestad ved Volda, og har hjemmekontor. Hans Morten kan kontaktes pr. telefon 70052032
eventuelt e-mail: hans.morten.sundnes@tussa.com
elisabeth
Elisabeth Sjøberg Yri - annonser
Elisabeth har jobbet i «Norsk Fiskerinæring» siden februar 1997.
Hun jobber med annonsesalg. Ønsker du en annonse i vårt utmerkede magasin kan du ta kontakt med Elisabeth.
Karina Furnæs Martinsen - salg/marked
Karina har jobbet hos oss siden mai 2015. Hun jobber med annonsesalg.

Linda Margrethe Vesteng - salg/marked
Linda har jobbet hos oss siden mai 2018. Hun jobber med annonsesalg.

 

torbjorn
Torbjørn Rasmussen - lay-out
Torbjørn har jobbet i «Norsk Fiskerinæring» siden september 1995 og har ansvaret for alt layoutarbeid.
Dersom du har spørsmål av teknisk karakter, f.eks. om satsspeil eller materiell-spesifikasjoner, skal du spørre etter Torbjørn.