logo
Boks 244, 2071 Råholt • Telefon: 63 95 90 90 • Fax: 63 95 41 66 • E-post: post@norskfisk.no
Historie
Våre publikasjoner

Startside


Annonser og
abonnement - priser


Produksjonsplan


Tidligere utgivelser


Duellen


 

 

 

Publikasjoner utgitt av Norsk Fiskerinæring

 abbonement

Årsabonnement på
«Norsk Fiskerinæring»
koster 2.100,- og inkluderer boken
«Norsk Sjømatnæring». Magasinet utkommer
hver måned med over 130 sider aktuelt
lesestoff.
Papir og e-papir/pdf.
Bestill her!

org
«Norsk Sjømatnæring 2018 »
Boken inneholder en fullstendig oversikt over organisasjonene i næringen, samt adresser
telefonnumre til over 3000 firma innen fiskeflåte, fiskeoppdrett, brønnbåt, fiskeindustri og eksport. Den har også bransjens beste leverandørregister med ca. 200 firma oppført. Boken
trykkes i et opplag på 3.000 og går som fritt bilag til våre abonnenter.
Boken koster kr. 450,- (+ porto) og utgaven for inneværende år kan også bestilles fra
redaksjonen, pr. telefon 63959090. Bestill her!
industri
«Norsk Fiskeindustri» – Bedriftsoversikt 2015
Boken inneholder en presentasjon av nesten 500 norske fiskeindustribedrifter med alle relevante nøkkelopplysninger –adresse, telefon, e-post, hjemmeside, telefax, etableringsår, daglig leder, styreformann, eierforhold, omsetning og antall ansatte, samt kort historikk og en presis beskrivelse av virksomhetsområdene. Bedriftene er inndelt fylkesvis. Boken er på 460 sider og er rikt illustrert. Boken koster kr. 450,- (+ porto) og kan også bestilles fra redaksjonen, pr. telefon 63959090 eller pr. fax 63954166. Bestill her!
HvemR

«Hvem er Hvem i Sjømatnæringen 2013 » - Ny utgave i 2018
Etter over 50 år som utgiver av bladet "Norsk Fiskerinæring" har vi fått mange gode venner i bransjen. Likevel, selv om vi kjenner mange på sjøen, på land, i organisasjonene og i fiskeribyråkratiet, er det fortsatt enda flere vi vet lite eller ingen ting om.
Dagens utgave av "Hvem er Hvem i Sjømatnæringen" omfatter nesten 900 kjente personer fra næringen. Boken koster kr. 450,- (+ porto) og kan også bestilles fra redaksjonen, pr. telefon 63959090 eller pr. fax 63954166. Bestill her!

havbruk

«Norsk Havbruk» – Bedriftsoversikt 2016
Norsk Havbruk inneholder omtaler av over 300 bedrifter med tillatelse for oppdrett av fisk og skalldyr. Alle deler av havbruksnæringen er med - laks, ørret, andre marine arter og skjell og skalldyr. Den er rikt illustrert og gir opplysninger om forhold som kontakt info, daglig leder, styreformenn, eierskap, datterselskaper, omsetning, produksjon, historie m.m.
Boken koster kr. 450,- (+ porto) og kan også bestilles fra redaksjonen, pr. telefon 63959090 eller mail! Bestill her!

org

«Fiskeri og havbruk - en årskavalkade 1961 - 2011 »
I 2011 feiret Norsk Fiskerinæring 50 år! Det markerte vi med en stor jubileumsbok på
450 sider. Boken er å regne som et leksikon med alt som har skjedd av minneverdige
hendelser de siste 50 årene i fiskeri- og havbruksnæringen. Boken koster kr 400,- (+porto)
og kan også bestilles fra redaksjonen, pr. telefon 63959090 eller pr. fax 63954166
Bestill her!

minister

«Uriaspost ved Kongens bord»
er et oppslagsverk om samtlige statsråder i Det Kgl. norske Fiskeri- og kystdepartement — fra Reidar Carlsen, som ble Norges og verdens første fiskeriminister da han tiltrådte 1. juli 1946, til Svein Ludvigsen, som fortsatt regjerte da boken gikk i trykken i november 2003.
Vi har fått noen av Norges fremste fiskerihistorikere til å skrive om de 21 fiskeriministrene siden Fiskeridepartementet ble opprettet i 1946. Forfatterne er Nils Kolle, Anders Haaland, Edgard Hovland, Bjørn-Petter Finstad og Pål Christensen.
Boken bygger på artikler som har vært publisert i tidsskriftet «Norsk Fiskerinæring». Forordet er skrevet av Bjørn Hersoug, som gir en samlet vurdering av den fiskeripolitiske utviklingen i Norge siden andre verdenskrig.
Boken er rikt illustrert og enkel å bruke som oppslagsverk. Den er på 280 sider i lite A-4 format. "Uriaspost ved Kongens bord" koster kr. 350,- (+ porto) og kan også bestilles fra redaksjonen, pr. telefon 63959090 eller pr. fax 63954166. Bestill her!