nf9 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1– 2001

Flotte utsikter
for torskebestanden.
Men fiskejukset er
snubletråd!
(Utsendelse torsdag 8. februar)

 


 Månedens Intervju 


Definitiv ingen Harry!
Det er mulig Drammen er en Harry-by, men månedens intervjuobjekt er definitivt ingen Harry, selv om han bor et par steinkast unna Drammenselva! Som Frionor-mann i en halv mannsalder og styreleder i FNL, er han i dag en av dem med lengst fartstid i norsk fiskeindustri. I år kan FNL feire 10-årsjubileum med å nedlegge seg selv. Det ser Svein G. Nybø frem til.


Under Lupen

Sildelaget under lupen
Sildelagssjef Johannes Nakken lever av oppsparte midler. Lagsavgiften dekker bare halvparten av lagets utgifter. Resten er finansinntekter.


  Les også  

 


Midttun
vrs. Myrvang
Med fjorårets tipoenger fra Trygve Myrvang friskt i minne gikk vi hardt ut i årets første runde med en spørsmålsrekke som kunne ha skremt en nyklekket fiskerikandidat over i pelsdyrbransjen. Effekten uteble faktisk ikke, og til de som undrer over at det i det hele tatt gikk an å svare på spørsmålene, kan vi legge til at begge duellantene denne gangen trengte hjelp.
Dersom du prøver deg og synes disse spørsmålene var lette, ber vi deg ringe umiddelbart.
Trykk på den blå overskriften å test deg selv.  
Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

Norges fiskeriministre
Reidar Carlsen er førstemann ut i vår nye serie om Norges fiskeriministre. Seks av landets fremste fiskerihistorikere har påtatt seg oppgaven å skrive.

2001 ganske stabilt
Arne Stang er en av våre spåmenn. Han er usikker på effekten av kugalskapen. Les hva ekspertene tror om fiskemarkedene i 2001.

Alt henger i det blå
Det er dumt å selge skinnet før bjørnen er skutt. Det gjorde Otto Gregussen, og ble tvunget til en pinlig retrett. Men om konsesjonene ikke kommer på auksjon, skal de likevel koste penger. Hvor mye og hvem som skal få kjøpe er fortsatt helt i det blå. Vi er ikke imponert over Ottos hjemmearbeid.

Svensk-norsk suksess
Det er hardt for flittige sunnmøringer å innrømme at andre lærte dem å fiske. At det sto svensker bak, er enda verre. Men det gjorde det, skriver Knut Arne Høyvik, som tar oss tilbake til 1860-tallet, da svenske fiskere introduserte bankfisket for sine sunnmørske yrkesbrødre.

Flotte utsikter for torsken i Barentshavet
Havforskerne surmulte da torskekvoten ble fastsatt til 395.000 tonn for 2001. Vi skjønner ikke hvorfor? Om verden utvikler seg slik forskerne tror, sitter vi jo på den grønne gren om to år. Da er gytebestanden over 800.000 tonn og fiskedødeligheten godt under «føre-var»-grensen.

Det ekstra ordinære fiskebåtmøte
Arne Luther trampet ut i sinne. Ellers ble det et usedvanlig rolig årsmøte i Fiskebåtredernes Forbund. Kanskje var det bare stille før stormen. For når dette leses tipper vi at kampen raser om ressursene. For alt vi vet blir det et nytt, og langt fra ordinært årsmøte i Fiskebåt til sommeren.

Hvor ble det av Jan Henry T. Olsen?
Under EU-kampen i 1994 var Jan Henry T. Olsen superkjendis. To år senere forsvant han ut av politikken. Siden har navnet dukket opp med ulike mellomrom, ofte i styresammenheng. Men hvor ble det egentlig av han?

Om salg av oppdrettskonsesjoner
Cato Myhre og Kjerstin Kirkemo i advokatfirmaet Grette DA har sett nærmere på forslaget om salg av oppdrettskonsesjoner. De tror myndighetene skal få store problemer med å selge konsesjonene uten at det innebærer urimelig forskjellsbehandling. Uansett burde forslaget vært undergitt en grundigere analyse på forhånd enn hva som faktisk er tilfellet.

Stortinget om fiskeribudsjettet
De senere årene har vi pleid å gjengi debatten på Stortinget i forbindelse med Fiskeridepartementets budsjett. Så også i år. Det er alltid greit å vite hva våre fremste folkevalgte kan – eller ikke kan – om fiskeri- og havbruksnæringen. Vi presenterer de mange innleggene i et eget bilag midt i bladet, og håper at du vil ha nyttte av å lese det som ble sagt.

 


Tilbake til hovedmeny