nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2005

Direktøren for EUs
anti-dumping avdeling,
Fritz- Harald Wenig, fikk det
til slutt som han ville. På nytt
skal norske oppdrettere slite
med minstepriser og
importkvoter til EU.

(Utsendelse fredag 18.februar)

 


 

 

40-åring med vyer og ambisjoner
Månedens intervjuobjekt selger fisk, ifjor for ca. 1,1 milliarder kroner. Mye er laks, og derfor vil han stemme ja til EU-medlemsskap. Dog ikke uten motforestillinger. Mange prosesser er lite demokratiske i EU, f.eks. innføringen av safeguards. Men Sverre Søraa er som alltid optimist og Coast Seafood skal vokse videre.

 


Fremdeles ganske fersk
Fjordland-sjef Arne Tornås er ikke fornøyd. Marian-fisken selger for lite. Men Marian er i startgropen. Tornås ser minst tre år fremover.


 

 

Der fisken møter folket
Agder-fylkene er små på det meste, unntatt turister. Sørlandets hovedstad Kristiansand er likevel ikke helt blottet for fisk. En regiondirektør har byen også.

 

 

 

Sånn passe år’reit
2004 vil ikke gå inn i historien som et strålende fiskeriår, men iallefall mye bedre enn året før. Vi spår at 2005 blir enda bedre.  Les også  

Duellen
Hanssen vrs Nilsen
Berit A. Hanssen knuser alle rekorder. Ingen har klart seg lenger i «Duellen» enn den allvitende FoU-fagsjefen til FHL. Men denne gang møter hun virkelig kompetent motstand i Fiskarlagsformann Reidar Nilsen.


Struktur til besvær
Strukturdebatten raser langs kysten, og mange gir Svein Ludvigsen skylden for at det stadig blir færre aktører i fiskerinæringen, både på sjø og land. For 20 år siden kunne kanskje fiskeriminis­teren holde liv i båter og foredlingsanlegg som det ikke var behov for. Det kan han ikke lenger. I dag er strukturering næringens eget ansvar.

En helstøpt mann
Autolineskipperen Erling Førde er død. Det var en helstøpt mann som på ren trass lyktes med å innføre autoline i flåten. Øystein Sandøy minnes den fremsynte fiskeren fra Bremanger.

Maksimal verdi av hver fisk
Til påske kommer Stortingsmeldingen om økt marin verdiskaping. En viktig målsetting med meldingen er å utvikle en politikk som sikrer at mest mulig av fisken blir foredlet i Norge.

Fri flyt av Omega-3
Omega-3 innholdet i laksen er et viktig salgsargument. Marint fett reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Økt bruk av plantefett i fôret er derfor betenkelig. Skjønt forskerne er uenige.

Robotiserer saltfisken
Peter Stette AS jobber med å utvikle industriroboter til produks­jon av saltfisk. Den tradisjonsrike teknologibedriften på Skodje satser tøft for å automatisere norsk fiskeindustri.

Moms på konsesjoner
Konsesjonsverdier kan ikke avskrives, og ved kjøp av fiskeret­tigheter som ledd i strukturering må det betales merverdiavgift. Det er selger som er ansvarlig for å kreve inn momsen.

100 millioner esker hvert år
De minste fylles med pastiller fra IFA, de største med 10 kilo makrell. Trondhjem Eskefabrikk AS var 60 år ifjor, og satser mer enn noen gang. I løpet av få år har bedriften investert for nesten 60 millioner kroner. Fiskerinæringen står for 10 prosent av omsetningen.

Å spise kaker med de få
Sigurd Teige er bekymret. Strukturprosessen kan gå for langt. Hans Morten Sundnes er enig. Kjøttvekta er viktig for den som ønsker å få politikerne i tale og vinne gehør for sentrale kamp­saker. 40 superlønnsomme ringnotsnurpere vil leve et farlig liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny