INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2007

Rigget for vekst
Han er ukjent for de fleste, men leder et av Norges aller største fiskeriselskaper. Fra Storebø i Austevoll styrer han et konsern med over 40 havgående fiskefartøyer, mer enn 20 produksjonsanlegg og 4.500 ansatte. Austevoll Seafood er rigget for vekst. Arne Møgster har fått jobben.
   
Hvem eier fisken i havet?
Fiskerne, sier Inge Halstensen. Staten mener vår redaktør. Skjønt over kjøkkenbordet på Eidsvoll Verk er det ikke enighet akkurat om det standpunktet.

Et kanonår
2006 ble et kanonår for mange i fiskeri- og havbruksnæringen, ikke minst oppdretterne. Som vanlig har vi samlet året i tall og fakta.
                   Gjennombrudd for hummer?
Det hevder iallefall Norwegian Lobster Farm på Kvitsøy. Fisk og Forskning skriver om selskapet som skal oppdrette 50 tonn hummer i 2010.


  Les også  

Duellen
Myklebust vrs. Erlandsen
Nord mot sør, fisker mot journalist. I Duellen møter Nils Myklebust fra Måløy "Fiskeribladets" mann i Stokmarknes, Dag Erlandsen.
Hvordan det gikk kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Fiskerinæringens største kjendiser
nf's blå har sjekket fiskeriavisenes forsider i 2006. Vi kaller det ikke akkurat forskning, men antall ganger man figurerer på forsidene av "Fiskaren" og "Fiskeribladet" sier det meste om kjendisfaktoren.

Misvisende om EØS
Advokatfirma Grette mener man kan innføre en differensiert ressursavgift på førstehånd uten å bryte EØS-avtalen. Torben Foss er uenig.

I gode og onde dager
Opp og nedturer er reglen, ikke unntaket i norsk fiskerinæring. Den som fråtser i melk og honning den ene dagen, må nøye seg med vassgrauten den neste, skriver Øystein Sandøy.

Helsegevinstene i utstillingsvinduet!
Prosjektet "Hav og Helse" skal få frem de fantastiske helsemessige effektene av å spise fisk. Samtidig er målet å skape en gedigen marin møteplass i Bergen.

Krake søker make
27. og 28. februar møtes de fleste av fiskeri- og havbruksnæringens toppleder rundt Nordatlanteren på North Atlantic Seafood Forum. Arrangørene håper å ha laget en konferanse man bare må delta på!

Bærekraft et godt prinsipp?
Petur Bjarnason frykter at deler av miljøvernbevegelsen vil stanse alt kommersielt fiske med trål. Derfor er det så viktig at prinsippet om bærekraft alltid må ligge i bunn. Fiskeriene må ikke reguleres etter følelser.

Fiske og hav i hjertet
Det blå Norge går så det suser. Likevel vender ungdommen ryggen til næringen. Nina Brandsberg etterlyser en langt større innsats for å markedsføre næringen. Det bør heller ikke være slik at man må "kjenne noen" for å få jobb.

Veiing for viderekommende
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er veid og funnet tung nok. Men evalueringsrapporten stiller også kritiske spørsmål. Er det litt for mye bonden som passer havresekken?

EU i Kong Leopolds ånd
Erik Hempel er kraftig provosert. EU har etablert et lovverk som i prinsippet gjør det umulig for tredjeland å eie foredlingsanlegg for fisk og sjømat i Afrika. Da blir eksporten til EU drept av toll.