INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2010

 

 

I lus og dus
Vårt tips gikk inn. Lisbeth Berg-Hansen overtok som fiskeri- og kystminister. De første månedene ble neppe som hun hadde ønsket. Skatteligning, lakselus og habilitet skapte et voldsomt mediekjør. Men Lisbeth lover stø kurs og en fiskeripolitikk som gjør det «liv laga» langs kysten.

   Makrellen som røk
EU ga blanke i makrellavtalen. Trusler og gode tilbud prellet av. Vi har historien om hva som skjedde da 70.000 tonn makrell gikk tapt ifjor.

2009 - År’reit?
2009 ble kontrastenes år. Laksen sørget for ny eksportrekord og milliardoverskudd i oppdrettsnæringen. Torskeprisen falt med over 30%, og tok nesten knekken på saltfisken.Gull fra havets sølv
Silda skal tømmes, lusa knekkes, laksen rette ruggen og taren få hjul å rulle på. Vi ser nærmere på spen­nende FoU-prosjektene i 2010.


  Les også  

Struktur til besvær
Hva med å fastsette generelle kriterier for når kvotetaket i en strukturordning skal heves? F.eks. kan det først skje når minst 80 prosent av fartøyene i en gruppe har strukturert fullt ut. Det vil gjøre strukturpolitikken langt mer forutsigbar enn i dag.

Næringens superkjendiser?
nf’s blå har som vanlig svaret. Vi har sjekket hvem som var omtalt flest ganger på forsidene til «FiskeribladetFiskaren» i 2009. Helga Pedersen og Reidar Nilsen topper listen.

Global oppvarming
Siden desember har Øystein Sandøy måkt tonnevis med global oppvarming unna huset. Han vet snart ikke hva han skal tro om klimautviklingen. Men han vet at myndighetene bør stimulere til fornying av fiskeflåten. Det vil uansett være god miljøpolitikk.

2010 et nytt rekordår
Kolbjørn Giskeødegård tror 2010 blir et nytt rekordår for sjømateksporten. Oppdrettslaksen seiler fortsatt i medvind og torsken har passert bunnen.

Svarte-Per i FoU-politikken
Fiskerne har mistet mye av innflytelsen over egen FoU-penger. Slik kan det ikke fortsette, mener SINTEFs Dag Standal. Han håper det kan etableres et nytt teknologiprogram i regi av NFR.

Crabstickens noble aner
Ifjor var det 50 år siden japanerne knekket surimi-koden. Vi har sett nærmere på historien til produktet som gjorde Kjell Inge Røkke rik.

Tung klagerunde
Laksetillatelser for 8 millioner kroner pr. stykk er minst 15-20 millioner under markedspris. Ikke rart mange har klagd på tildelingsrunden i 2009.

Gir lodda bein å gå på
Den norske lodda er på full fart tilbake til Japan. Japanske bloggere skal sørge for at det går smertefritt.

Verftskrisen og fiskeflåten
Bort med formueskatten og arveavgiften, og bedre avskrivningsordninger. Det er Harald Østensjøs resept om myndighetene skal bidra til fornying av fiskeflåten.

Facehook
Hans Morten Sundnes er på Facebook. Det er ikke fisken. Søker du på fiskebåt får du bare ett oppslag; svenske Adam Fiskebåt Gustafsson!

Ulriksen vrs. Steien
Fiskeri- og kystdepartementet møter Innovasjon Norge. Hvordan det gikk kan du som vanlig lese helt bakerst i bladet.