INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2012

 

 

Kaptein, reder, økonom og to-barns mor
300 millioner kroner er mye penger. Men så fikk da også Rita Sævik og Espen Ervik en flott båt. «Christina E» er flaggskipet i ringnotflåten. Månedens intervjuobjekt er hun som ga navn til båten, og som er svært godt fornøyd med den måten Sildelaget jobber på. De rød-grønne får derimot stryk!


Historisk usikkerhet
De håper det beste, men frykter det går galt. Krisen i EU skaper stor usikkerhet blant sjømateksportørene. Torsken kan bli hardest rammet.


«Time out» i fem år
I 2006 tok Hydrotech-gründer Leif Inge Karlsen «time out». Nå er han på vei tilbake i manesjen. Og da vet alle at tempoet blir høyt.Sterk eierkonsentrasjon
Åtte menn kontrollerer 14 av de 20 sjømatselskapene på Oslo Børs. Helge Møgster (bildet) er den som kontrollerer mest.


  Les også  

En fiskeriministers arbeidsår
Dårlig lønn, mye kjeft og masse å gjøre. Likevel står folk i kø for å bli statsråder. nf’s blå har sjekket jobbkalenderen til Lisbeth Berg-Hansen i 2011. Det ble side opp og side ned.

Nu gjelder det at holde kjeft!
Øystein Sandøy vet ikke, men lurer på om Jens Stoltenberg bevisst holder kjeft om de gode tidene i fiskerinæringen. Han vil nødig snakke pent om en næring som konkurrerer om plassen med oljeindustrien.

Ringnot + pelagisk trål
Samstrukturering mellom ringnot og pelagisk trål vi tvinge seg frem, tror Harald Østensjø. De rød-grønne vil jo ikke heve basis­taket for ringnot.

2011 år-reit
Det lå an til å bli tidenes år i fiskeri- og havbruksnæringen. Så stupte lakseprisen, og rekordene smuldret bort. Men 2011 ble likefullt et flott år, ikke minst for fiskerne. Aldri før har så få hatt så mye å dele på.

Færre dødsulykker
Enhver dødsulykke er en ulykke for mye. Likevel gleder Petur Bjarnason seg over utviklingen. Antall dødsulykker i fiskeflåten på Island har gått kraftig ned de siste 20 årene.

Mangfold med modifikasjoner
Vi liker å snakke om hvor mange land vi selger til. Men faktum er at norsk sjømatnæring er svært avhengig av noe få produkter og markeder. I realiteten har næringen få ben å stå på.

Til lands, til vanns og i lufta med?
Veritas har lekt seg på tegnebrettet, og lanserte nylig frem­tidens fiskebåt. Den har fått det velklingende navnet «Catchy». Hans Morten Sundnes synes konseptet fenger.

De store sviktet
Erik Hempel har studert eksporttallene for 2011 og konstaterer at det var flere av de store importørlandene som sviktet oss. USA, Danmark, Polen, Frankrike, Russland og Frankrike; alle kjøpte mindre sjømat fra Norge.

Fiskens plass i hjernen
I 2012 har FHF et budsjett på 214 millioner kroner. «Fisk og Forskning» har sett nærmere på noen av de prosjektene som trekker penger, blant annet fiskens plass i hjernen.