INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2013

 

 

Knallhard kritikk — kontante svar!
De har fått kritikk så det holder. Det forsikrer begge at de tåler. Men mye av kritikken er lite konkret og den er heller ikke særlig samstemt. Vi har selvfølgelig gitt Lisbeth Berg-Hansen og Liv Holmefjord muligheten til å svare for seg.


Elendig lønnsomhet
Den konvensjonelle kystflåten har elendig lønnsomhet. Det gjelder alle størrelsesgrupper. Mer strukturering er eneste veien å gå.


Det lengste Finnmarksløpet!
Det er ofte mørkt og ofte kaldt. Men alt i alt oppveier plussene minusene. Vi har vært i Finnmark og tatt pulsen på en oppdrettsnæring
i vekst.Tøffere Kystvakt
Kystvaktsjef Lars Saunes leder en etat som har blitt mer militær, mer hemmelig, mer selvstyrt og mer fiskerifokusert. Kort sagt tøffere.


  Les også  

Rot om minstepriser
Noen tror Råfisklagets jobb er å fastsette minstepriser som sikrer fiskerne den inntekten de trenger. Slik er det ikke. Eivind Smith er klokkeklar: Salgslagenes priskompetanse er be­grenset til å fastsette «markedsriktige priser».

Å selge fisk i regnvær
Øystein Sandøy er en av dem som mener at Råfisklaget burde ha sluppet torskeprisen fri fremfor å sette minsteprisen til litt over 10 kroner.

Har laksen opphevet tyngdeloven?
Mens torsken sliter går laksen «motstrøms» og trosser både sterk krone og økonomisk tilbakegang i Europa. Ikke rart Kolbjørn Giskeødegård lurer på om den har opphevet alle markedslover.

Stort potensial og ditto utfordringer
Forbruket av klippfisk øker, den norske eksporten er svært sta­bil. Følgelig synker vår markedsandel i Brasil — fra 90 til 60 prosent på fem år.

Bør direktoratet omorganiseres?
Fiskeridirektoratet utformer og fortolker regelverket, kontrol­lerer at det følges, dømmer og ilegger til slutt straff. Vil vi ha det slik? spør Harald Østensjø

Om tonn og kroner
I gamle dager ble de som fisket mest helter. Ingen var opptatt av verdiskapingen. Slik er det heldigvis ikke lenger på Island, skriver Petur Bjarnasson. Nå er ambisjonen å mer enn fordoble verdien av torsken.

Snipp, snapp, snute!
Vi har fulgt eventyret om fjelltorsken i Stjørdal siden 2004. Dessverre ble det ikke noe eventyr til slutt, men enda en histor­ie om gründerskap som ikke lyktes.

2012 år’reit?
Som vanlig har vi samlet tall om året som nå er gått i graven. Kvantumsmessig ble det en suksess både for laksen og torsken, men prisen ødela. 2012 ble år’reit, men heller ikke noe mer.

Veksten i Asia og Afrika
Erik Hempel tror veksten i den globale oppdrettsproduksjonen vil komme på lavprisarter som tilapia og pangasius, og at markedene i Asia og Afrika vil vokse mest.