INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2014

 

 


Til topps i FHL
Det ble selvfølgelig Geir Ove Ystmark — akkurat som vi foreslo. Nå er han vel på plass som ny administrerende i FHL og uten behov for opplæring. Ystmark vet hva han skal gjøre — og hva han snakker om.


25 prosent kutt
Vi er omsider i mål. I den femte og siste artikkelen i serien om regelverket i norsk fiskeoppdrett, anbefaler vi å skjære vekk nesten 25 prosent av den paragrafjungelen som styrer næringen. Det kunne sikkert vært mer.

 

2013 et kanonår — for oppdrett
Nå er det laksen som teller. I fjor sto den for nesten 70 prosent av norsk sjømateksport. Og prisene var fantastiske. Lakseoppdretterne hadde 15,5 milliarder i pluss.
  Les også  

Hevet glass for klippfisken
I Brasil spiser folk mer klippfisk, men den norske markedsandelen synker. Det bekymrer oss lite. Når landingene av sei i Norge svikter med 35 prosent, har vi i alle fall ikke mer klippfisk å tilby hovedmarkedet.

Enklere med generasjonsskifte
Endringer i aksjeloven og fjerningen av arveavgiften har gjort det enklere å gjennomføre generasjonsskifter i fiskeflåten. Men deltakerloven er fortsatt en hemsko.

Kongshaug Krabbe
I fjor tok Kongshaug Krabbe på Smøla i mot ca. 280 tonn taskekrabbe. Det har Tommy Dyrnes og resten av familien tenkt å doble i løpet av de neste fem årene.

Tveterås-utvalget i siget
I 2014 kommer vi til å høre mye om utvalget som ledes av Ragnar Tveterås, og som skal komme med forslag om hvordan sjømatindustrien kan styrke lønnsomheten. De første dryppene kommer til påske

Investerer i fortiden
Rundfrys har vært tidens løsen i havflåten de siste 10 årene. Men nå tror Oli Samro at det snur. Både fraktkostnader og lønninger har gjort det til en farlig strategi å lempe på land filetmaski­nene, mener han.

Pelagisk samling i Ålesund
Fokus på markedsadgang og mye is i magen i kvoteforhandlingene med Island og Færøyene, er rådet fra pelagisk sektor.

Krav om økte kvotetak
Om myndighetene ønsker å stoppe flyttestrømmen fra kysdistriktene nytter det i alle fall ikke å legge hindringer i veien for næringsutvikling, fastslår Harald Østensjø.

Gift og honning
Hans Morten Sundnes tar tak i to forskningsnyheter. Den ene dreier seg om bier. Den andre omhandler villfisk som spiser fiskefôr. På en måte henger de litt sammen.

70 prosent til EU og Russland
Erik Hempel analyserer sjømateksporten i 2013. Han liker dårlig at vi er så avhengige av EU og Russland. Det betyr at norsk sjømatnæring er alt for sårbar.