INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2016

 

 


Sjef for børsrakett
«What goes up, must come down», sang Blood Sweat & Tears. Så langt passer denne strofen svært dårlig på aksjekursen til Norway Royal Salmon. Kursen har steget mer eller mindre sammenhengende i fire år. Siden oktober 2014 har månedens intervjuobjekt ledet selskapet.


Per i alle kanaler
.... og ikke uten grunn. Fiskeriministeren er sjømatnæringens mektigste — i 1995, i 2006 og i 2016. Vi har rangert de ti personene med størst makt og innflytelse i næringen ved inngangen til 2016.

 

Rensefisknæringen
Kampen mot lakselusa skjer på alle fronter. Rensefisken har deltatt i over 30 år — i større og mindre grad. Vi har sett nærmere på rensefisknæringens historie, status og fremtidsutsikt­er.
  Les også  

«New wrapping, same shit»
FrP har fått sin første fiskeriminister. nf’s blå tror han vil gå inn i historien som enda en fiskeripolitisk toppsjef med endring­strang, men uten stortingsflertallet i ryggen.

Geir Ove Ystmark tar ordet
Sjømatalliansen er bare første skritt. Sjømat Norge-sjef Ystmark håper at de store organisasjonene kan bli enda flinkere til å samordne næringens interesser.

Nøktern optimisme for 2016
Det var ingen halleluja-stemning. Men de fleste av sjømatindus­triens ledere tror 2016 blir et minst like godt eller bedre år enn 2015.

Italia nr. ti
I dette nummeret starter vi en serie om Norges ti viktigste sjømatmarkedet. Først ut er Italia, som importerer fisk og sjømat fra Norge for 2,5 milliarder kroner i 2015.

Ferdigsnakka med Torbjørn Trondsen
Han snakker Fiskebåt og storrederne midt imot. Kritikken tilbake preller av.

Tour de ombordproduksjon
I midten av januar var nesten 300 personer samlet i Ålesund for å lære om ombordproduksjon av hvitfisk. Er pendelen i ferd med å svinge tilbake?

Eksportåret 2015
Eksporten av kamskjell, fryst ørret og fiskemel økte mest, eks­porten av fersk makrell og makrellfilet samt saltet torskefilet gikk mest tilbake.


Sild og seil i Stavanger
De tjente seg styrtrike på sild og skipsfart i Stavanger midt på 1800-tallet. Brødrene Petersens storhetstid endte i det som kanskje var Norgeshistoriens største konkurs i 1883.

Fiskefôr for fremtiden
I FoU-spalten skal det handle om nye råvarekilder til produksjon av fiskefôr. Fluelarver kan være en av løsningene. Tang og tare eller trevirke to andre.