INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 1 – 2017

 

 


Lagmann og kvotereformer
Oppgaven var formidabel; å legge frem forslag til et nytt kvote­system i Norge, samt å utrede skatt på ressursrenten. Det tok halvannet år. Månedens intervjuobjekt ledet arbeidet, og håper forslagene blir fulgt. Til høsten fyller han 70. Vi tror han får et travelt jubileumsår.


Ett kvarter om fisk og havbruk
Vi har saumfart samtlige lærebøker fra første klasse i barneskolen til tredje klasse på videregående. Det elevene på Eidsvoll har lært om fisk og havbruk etter 13 år bak skolepulten tar under ett kvarter å lese.

 

Tidenes sjømatår
Det meste skyldes lakseprisene. Men 2016 ble et svært godt år for de fleste i fiskeri- og havbruksnæringen. Inntjeningen har aldri vært bedre om vi ser næringen under ett. Vi har lagt fjoråret under lupen.
  Les også  

Den bærekraftige fremtiden
Åpenhet og kommunikasjon må være nøkkelordene fremover. Miljømessig bærekraft vil stå i sentrum. «Made in Norway» skal være et konkurransefortrinn. De som vil minst skal ikke få bestemme utviklingen!


Ikke «blås» nyheten din!
Har du funnet opp noe nytt, er det lurt å søke om patent. Det gir enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i 20 år. Men pass på; et bilde på avveie kan være nok til at du mister retten.

«Same procedure as last»
Overskriften sier det meste. FrPs fiskeripolitiske program for neste Stortingsperiode er omtrent ordrett det samme som det som gjelder for inneværende periode.

Laks, linebåter og pelagisk produksjon
Vågsøy er en av de virkelig store fiskerikommunene i Norge. Coast Seafood, Domstein og Pelagia er de tre største aktørene på land — Torbas og Carisma Fish de største på sjøen.

Ferdigsnakka med Henrik Stenwig
Lakselusa har mindre negativ innvirkning på villaksen enn myndighetene legger til grunn. Den utgjør ingen alvorlig eller uopprettelig skade, mener Sjømat Norges Henrik Stenwig.

Troll fyller tretti
Troll Salmon AS i Engelsviken utenfor Fredrikstad ble stiftet i januar 1987. Jubileumsåret kan bli en utfordring med de skyhøye råvareprisene på laksen.
.

Fiskar og handelsmann
Halstein Bjørnsund (1856-1944) var en foregangsmann blant fiskerne i Romsdal, og i mange år den største kjøperen av sild og fisk. Han startet på Søndre Bjørnsund, men flyttet etter hvert firmaet til Molde.


Fra torskesluk til laksehjerte
Månedens utgave av «Fisk og Forskning» ser nærmere på hva Norges forskningsråd bevilger penger til i sjømatnæringen. Det favner ganske vidt.