nf10 - 01_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10 – 2001

Jubileumsnummeret
"Norsk Fiskerinæring"
– en årskavalkade
1961 - 2001
(Utsendelse mandag 17. desember)

 


"NORSK FISKERINÆRING" - EN ÅRSKAVALKADE 1961 - 2001

 


På streiftog gjennom de siste 40 årene i norsk fiskerinæring
Til alle tider har folk sagt at vår tids historie er den viktigste. Når vi ser tilbake på den forløpne 40-års perioden er det fristende å si at ingen periode i fiskerinæringens historie har vært preget av større saker og omveltninger. Det gjelder ikke minst de siste 8-10 årene. Om vi sammenligner fiskerinæringen anno 1961 med næringen slik den fremstår i dag, har det skjedd en revolusjon. Men det er naivt å tro at verden stopper opp. Om vi får anledning til å lage et tilsvarende jubileumsnummer når «Norsk Fiskerinæring» fyller 50, vil vi sannsynligvis si at nettopp den siste delen av perioden brakte de største endringene.
Det er det som gjør fiskerinæringen så spennende! Vi ønsker alle våre lesere god fornøyelse på et streiftog gjennom de siste 40 årene i norsk fiskerinæring. Vi er overbevist om at vårt jubileumsnummer vil være til nytte for den som tar vare på det.
Jubileumsnummeret er til salgs gjennom redaksjonen for. kr. 300,- pr. eksemplar.


Tilbake til hovedmeny