nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10 – 2002

SUNNMØRSFISK
....nådde bunnen med et
smell. Hvordan er det med resten
av næringen? Les foredrag
og debatter fra vår
Høstkonferanse
"Er bunnen nådd?"
(Utsendelse torsdag 12. des.)

 


 

 


Er bunnen nådd?
«Norsk Fiskerinærings» Høstkonferanse på Holmenkollen Park Hotel Rica samlet nesten 140 deltakere. I 1995 avholdt vi konferansen «Vekstnæring på kapitaljakt», to år senere var tittelen «Dansen rundt Gullfisken» og altså nå i år «Er bunnen nådd?» Det går altså opp og ned i fiskerinæringen.«Cash is King»
Knut Haagensen er ikke i tvil. Aldri før har ordtaket «cash is king» vært mer aktuelt enn akkurat nå i saltfisk- og klippfisknæringen.


  Les også  

Duellen
Olsen vrs Øyehaug

I Duellen er ingen like gode. Derfor møtes Knut Eirik Olsen og Ogne Øyehaug til ny dyst. Det ble en tett batalje.


Nedturen såvidt begynt!
Prismessig har sildeprisene nådd bunnen, men i pelagisk konsumin­dustri er strukturtilpasningen bare såvidt begynt, mener Sveinung A. Flem. Mange vil gå dukken underveis.

Ja, bunnen er nådd!
... men veien opp blir tøff, og det er klare tapere. God finansiering er en forutsetning for å overleve,mener Geir Isaksen i Cermaq.

Fiskeriminister med klare målsettinger
Svein Ludvigsen satte seg tre mål da han ble Fiskeriminister. Økt lønnsomhet i fiskeri- og havbruksnæringen, god rekruttering av kløktige hoder og et enklere lov- og regleverk. Nå har han reg­jert et drøyt år, og mener han er godt igang med jobben.

Hvem overlever i filétindustrien?
Banksjef Leiv Grønnevet presenterer «fasitten»: Mellomstore anlegg med omsetning mellom 50 og 150 millioner kroner, med gunstig lokalisering i forhold til fiskefeltene, stor fleksibilitet og aktive eiere som har begge hender dypt i «puddingen».

Tøffe tak i rekenæringen
Adm. direktør Knut Helge Vestre i Johan J. Helland kan fortelle om en vanskelig hverdag for norsk rekeindustri i 2002. Prisene på frosne pillede reker er i dag de laveste noen sinde, og bedriftene har tapt penger de siste to årene.

To hovedutfordringer
Sildemelnæringen har to hovedutfordringer, ifølge direktør Agnar Moe i FHL fiskemel. Bransjen må tilpasse seg råstoffgrunnlaget og få på plass et konkurransenøytralt omsetnings- og auksjonssys­tem. I dag er råstofflekkasjen til Danmark formidabel.

Norge dårligst i klassen
Lønnsomhetsundersøkelser i fiskeindustrien i Norge, Island og Færøyene er lite hyggelig lektyre. Norge kommer dårligst ut på nesten alle områder, konstatere Óli Samró. -- Norge er alt for lite opptatt av lønnsomhet og konkurranseevne, provoserer han.

Jan Henry T. Olsen — del II
I serien om norske fiskeriministrer er vi kommet til Jan Henry T. Olsen. I forrige nummer tok Anders Haaland for seg Jan Henrys rolle i EU-kampen. I del II konsentrerer han seg om alt det andre «No-Fish» Olsen jobbet med i sine fire år som fiskeripolitisk sjef i Norge.

Til kamp mot elendigheten
En dugnadsgjeng med Ronald Wærnes i spissen har tatt spaden i egne hender. De vil ikke akseptere en fiskeripolitikk som legger kysten øde.

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny