INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10/11 – 2009

 

 

Butikk med blågrønn lederstjerne
Nofima Marin er en blågrønn allianse med biter fra Ås, Sunndalsøra og Tromsø. Månedens intervjuobjekt har jobbet hardt for å bli toppsjef i en forskningsinstitusjon som både skal tenke butikk, tverrfaglighet og grunnforskning. Møt Camilla Røsjø, som har en lang forskerkyst å holde styr på.

   1.500 tonn pr. tillatelse
Teoretisk kan man produsere over 1.900 tonn laks pr. år på en standard tillatelse med 780 tonn i MTB. I praksis bør 1.500 tonn være mulig.

Festskrift og nekrolog
Norske Leverandører til Havbruksnæringen (NLTH) feiret nylig 25-års jubileum. Fra 2010 forsvinner foreningen inn i Norsk Industri og NHO. Derfor overskriften.Milliardtap på sykdom
Regnestykket er umulig. Men om man først prøver, kan svaret like gjerne være to som tre milliarder kroner pr. år. Syk fisk koster så det svir.


  Les også  

Etter et Landsmøte
Øystein Sandøy har arvtakerne klare både til Reidar Nilsen og Inge Halstensen, og er opprørt over den sjikanen Lisbeth Berg-Hansen blir utsatt for.

Ingen grunn til bekymring
Prisfall og laksesykdommer til tross; bakteppet for norsk sjømatnæring er det beste. 700 millioner av verdens mest kjøpesterke forbrukere står i kø for å kjøpe.

Tullinger og lovbrytere?
Media skaper et bilde av fiskerne som tullinger og lovbrytere. Men pressen burde heller fokusere på regelverket og måten det praktiseres på. Rettspraksis er alt for sprikende, mener Harald Østensjø.

Skårunge på pressebenken
Omfanget og seriøsiteten er imponerende. Men det blir nesten for mye papir å holde styr på, skriver Therese Tande, skårunge på pressebenken under årets Landsmøte i Norges Fiskarlag.

Rå maktpolitikk
Norge og EU driver rå maktpolitikk om makrellen. Vitenskap og havforskning brukes kynisk for å fremme egne interesser og holde Island utenfor, mener Petur Bjarnason. Det kan bli en kostbar strategi.

En syrlig kommentar
pH-verdien synker. Havet er surere enn på 20 millioner år. Hans Morten Sundnes har besøkt Runde Miljøsenter og oseanograf Lars Golmen.

Gullet som smakte fisk
Aalesund Fotballklubb har klart det umulig; å samle Sunnmøre til ett rike. Bakom står nesten hele byens fiskerinæring. Til neste år dukker kanskje Barcelona opp på Color Line stadion.

Slår oppdrettet hvitfisk ut torsken?
I 2010 vil oppdrett stå for 45 prosent av den globale tilførselen av hvitfisk. Under halvparten havner i det internasjonale marke­det. Situasjonen for torsken er slett ikke så verst, mener Erik Hempel.

Samler Vestlandet
«Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter» er utgangspunktet for «Fisk og Forskning». Vi har besøkt Hansen Dahl Fiskeriselskap og snakket med han som kartla torskens genom.