INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10 – 2011

 

 

På barrikadene for kyst
Han har verv så det holder. Kontroversiell er han også, både i havflåten og blant sine egne. Månedens intervjuobjekt er ikke kjent for å pakke ordene i bomull. Men at han er en usedvanlig dyktig fisker og organisasjonsmann, vil ingen bestride. Vi har møtt Einar Helge Meløysund fra Meløy i Nordland.


150.000 tonn som forsvant!
En liten modell-endring «koster» fiskerne 150.000 tonn torsk i tapt kvote i 2012. Forklaringen er enkel. Lineært ble ikke-lineært.


Lyngnes fant Sjøveien
De satser så det svir. I løpet av et par år har Sjøveien AS åpnet fire fiskebutikker. Lykkes de på Østlandet kommer det flere.Fra kald krig til het fremtid
Fremtiden ligger i nord. Det tar også «Fisk og Forskning» konsek­vensen av. Vi har sett nærmere på endel forskningsprosjekter relatert til Nordområdene.


  Les også  

Historisk utvalg
Flertallet vil frata salgslagene retten til å fastsette minste­prisene. Og det kunne faktisk fiskernes representanter i Midttun-utvalget gå med på. Men FHL og NSL aksepterte ikke betingelsene.

Fiskerikjendiser gjennom 50 år
nf’s blå har kåret de største fiskerikjendisene siden 1961. Jan Henry T Olsen topper listen.

Skalden fra Bulandet
Gårdbruker, fisker, skribent, taler, dikter, politiker, humorist, toastmaster og alles venn. Øystein Sandøy skriver om Jardar Melvær.

Ungfisket nesten halvert
På 1970-tallet utgjorde torsk opp til 4 år hele 36 prosent av antall fisk i fangstene. Siden årtusenskiftet har denne andelen bare vært 19 prosent. Det går rett vei.

Mer fisk i havet
De siste 40 årene har mengden av fisk i norske havområder økt fra 25 til nesten 35 millioner tonn, eller med 40 prosent. Slå den!

Om gener og rømt oppdrettslaks
Når mennesker temmer dyr, får de ville utgavene det vanskelig. Slik vil det gå med villaksen også, tror Petter Bøckman ved Naturhistorisk Museum. Om noen år blir villaksen fredet.

Mest med båt
I år sender vi ca. 2,4 millioner tonn sjømat ut av Norge. Rundt 60 prosent går med båt, 36 prosent med bil og vel 3 prosent med fly. Vi har transporttallene siden 2000.

Siste ord før 2014
Pål Christensen er redaktør for det fjerde bindet i vår nye fiskeri- og kysthistorie. Det omhandler perioden etter 1970. Stikkord er havrett, ressurskrise, olje og oppdrett.

Oppdrettsnasjon på beddingen
Vi har vært på oppdrettskonferanse i Mosambik. Det ble en spe­siell opplevelse i et av verdens fattigste land. Veien frem er lang. Norge skal bidra til å gjøre den kortere.

Fisk og finanskrise
Denne gangen slipper vi ikke unna, tror Erik Hempel. Vi må forberede oss på en generell nedgang i etterspørselen etter sjømat, og følgelig lavere priser.