INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10 – 2013

 

 


Styregrossist og rådgiver
Månedens intervjuobjekt har 30 år på baken som konsulent og rådgiver for sjømatnæringen. Knapt noen vet bedre enn Frode Blakstad hva som kreves for å lykkes i denne bransjen.


Grenseløs byggeboom
Fra 2010 til 2015 vil det bli levert 55 nye havgående fiskebåter og 25 brønnbåter og arbeidsbåter til oppdrett. Samtlige skrog er bygget i utlandet. Her fra dåpen av ”Gadus Poseidon”

 

Hvitfisk ned — pelagisk opp
Vi har fått havforskerne til å se i glasskula. De spår mindre hvitfisk og noe mer pelagisk fisk frem mot 2016. Men særlig det siste er veldig usikkert.
  Les også  

9-8 til staten
nf’s blå mener at Volstad-dommen er feil. Deler av argumentasjonen er direkte hårreisende for alle som driver privat næringsvirksomhet.

Nye koster i nye omgivelser
Øystein Sandøy har stor tro på den nye ledelsen i Fiskeridepartementet, og gråter ikke over at vi får et Nærings- og fiskeride­partement.

Lys i tunellen?
Torskekvoten skal ned med kanskje så mye som 100.000 tonn de neste par årene. Det kan gi en prisoppgang på 4 kroner på førstehånd, skriver Kolbjørn Giskeødegård.

Nord-Norges første rognfabrikk
Nordnorsk Stamfisk AS blir historisk. I mai 2015 åpner den første landbaserte rognfabrikken i Nord-Norge på Leines i Nordland.

90-10
I mange bransjer gjelder 80-20 regelen. De 20 største selskapene står for 80 prosent av omsetningen. I fiskeflåten gjelder 90-10. Det er mange båter, men de største tar nesten alt.

Balanse i 2013
Den nye fiskeriavisen «Kyst og Fjord» tapte halvannen million de to første årene. Nå er pressestøtten og økonomien på plass. Vi har snakket med redaktør Øystein Ingilæ.

En lov — 14 forskrifter
Fiskeridirektoratet forvalter akvakulturloven med forskrifter. I fjor besøkte direktoratets inspektører nesten 400 havbrukslokaliteter. Bøtene beløp seg totalt til under 1 million kroner.

Bare et politisk korrekt uttrykk?
Som mange fiskere er Harald Østensjø svært opptatt av sameksistensen mellom fisk og olje. For mange politikere er nok ordet sameksistens nærmest en floskel, mener han.

Historieskriving på fallrepet
Det fjerde bindet i Norges fiskeri- og kysthistorie omhandler perioden fra 1970 frem til i dag — fra sildekollapsen til Volstad-dommen. Nå er trykksverten akkurat tørr.