INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10/11 – 2015

 

 


Ingen fiskarlagsformann i magen?
Han er fiskernes fremste talsmann i Troms og Finnmark, har nettopp fått ny båt og ler hjertelig når vi lurer på om han har en fiskarlagsformann i magen. Som medlem av Eidesen-utvalget er månedens intervjuobjekt en kar vi kommer til å høre mye fra i 2016.


Punktum for Tveterås
Ragnar Tveterås og utvalget han ledet har gjort sitt. Nå er tiden inne for å oppsummere arbeidet og den oppfølgingen fiskeriministeren har gitt utvalgets rapport. I det store og hele er både Tveterås og medlemmene fornøyde.

 

Delte meninger om samlet departement
To år er gått siden Fiskeri- og kystdepartementet ble en del av Nærings- og fiskeridepartementet. Mange var skeptiske. Men selv om det var en dårlig ide, mener de fleste at det har gått greit til nå.
  Les også  

To strålende år
Om analytikerne har rett går oppdrettsnæringen to strålende år i møte. I 2016 og 2017 vil overskuddet før skatt bli like stort som i de fem foregående årene til sammen.

Leverandører til sjømatnæringen
I den fjerde og siste artikkelen i denne serien tar vi for oss selskaper som leverer varer og tjenester til hele sjømatnæringen. Det gjelder f.eks. emballasje, transport, bank og forsikring, advokater og FOU-tjenester.

Fisk og frimerker
Det første kom i 1854. Siden har det kommet nesten 2.000 ulike frimerker i Norge. Vi har tatt for oss de som har med fisk og sjømat å gjøre.

Strukturering på krabbegir
I oppdrett og industri er den heftigste bølgen av fusjoner og oppkjøp nå over, i alle fall på fem års sikt. I havflåten begynner vi også å nærme oss grunnfjellet. I kyst vil mye avhenge av om det kommer strukturkvoter for gruppen under 11 meter.

Udramatisk Landsmøte
Det meste gikk på skinner. Landsmøtet i Norges Fiskarlag vedtok som ventet et forslag om struktur under 11 meter og banket kjapt igjennom at ressursfordelingen skal ligge fast til 2025.

Sjømatdebatt på Litteraturhuset
Solid på overtid har vi satt av plass til paneldebatten på en konferanse Sjømat Norge arrangerte i Oslo tidligere i høst om sjømatindustrien. Den er vel verdt å få med seg.

Marin Student Boot Camp
I 2015 er det arrangert tre bootcamps som et ledd i arbeidet med å rekruttere skarpe hoder til sjømatnæringen. Fiskeriministeren kaller ordningen et av sine hjertebarn.


Wollert og August Konow
I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til 1800-tallet og to brødre som drev stort i Bergen innen eksport av tørrfisk og sild. De drev med mye annet og.