INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 10 – 2017

 

 

Fra Kongens bord til NSL
Han kaller seg en «gjennomsnittsmann fra en gjennomsnittsfamilie». Men han kom på Stortinget og ble statsråd. Nå er han adm. direktør i Norske sjømatbedrifters landsforening, og har store ambisjoner. Om ti år skal NSL ha over 200 medlemmer og være den foretrukne interesseorganisasjonen for norske sjømatbedrifter.Skutt ned i tur og orden
Mange argumenterer med overbevisning for at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter. Vi skyter argumentene ned i tur og orden!

  

Fra laks til villfisk — og tilbake
De siste årene er det investert 5-6 milliarder laksekroner i tradisjonell fiskerinæring. Vi ser nærmere på strømmen av penger mellom laks og villfisk
  Les også  

Gjør din plikt — krev din rett
Om fisken skal sikre det norske velferdssamfunnet i fremtiden, kan vi ikke bare sende den ubearbeidet ut av landet. Næringens ambisjon må være å bygge samfunn og verdiskaping, skriver Geir Ove Ystmark.


Coop størst på sjømat

I første halvår i år var Coop for første gang den av dagligvarek­jedene som solgte mest sjømat. Så fulgte NorgesGruppen og REMA.

Sjømatkommunen Vågsøy
Vågsøy har sjømatbedrifter som omsetter for rundt 7 milliarder kroner på årsbasis. Dertil en leverandørindustri til næringen som omsetter for minst halvannen milliard til. Vi har besøkt den viktigste fiskerikommunen mellom Ålesund og Bergen.


En internasjonal stormakt
På de fleste områder er Norge en liten fjert. Som sjømatnasjon er vi trygt inne blant de ti største. I Europa er bare Russland større.

Feirer 70 år med mangfold
Det startet med fiskeproduksjon og tørrfisk. I dag er det op­p-drettslaksen som løfter Ellingsen Seafood frem som en av de største sjømatselskapene i Nordland.


Mellom to stoler?
I serien om fiskeflåten er vi kommet til fartøygruppen mellom 15 og 21 meter. Mye tyder på at den er i ferd med å falle mellom to stoler.


Fiskerhøvding og organisasjonsmann
Mons A. Kårbø ble Fiskarlagets første formann og var også aktivt med på etableringen av Norges Sildesalgslag. Han var sildedir­ektør fra starten i 1936 til 1951.


Beste år siden 1927!

I investeringsspalten har vi besøkt Sletta Verft AS, som får sitt beste år i 2017 siden starten i 1927. Vesteraalens AS bygger ny fabrikk og BioMar har utvidet fabrikken på Karmøy