nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 – 2004

Pan Fish har Norges
største lakseslakteri.
Vi har listen som viser
hvem som slaktet mest
i 2004.

(Utsendelse fredag 31.desember)

 


 

 

Trålerkongen på Andenes
I disse dager kan han feire 40-årsjubileum som leder av et av Norges største trålerrederier. Han har vært med på alle opp- og nedturene i fiskeriene siden Per Borten ble statsminister, har kjøpt båter og konsesjoner for hundrevis av millioner og handlet ivrig med russerne. Møt Arnljot Haugen på Andenes.

 


Industrifisk og FoU-laks
Rogaland er mye mer fisk og havbruk enn folk tror. Fylket har også sterke FoU-miljøer og en oppegående leverandørindustri.


 

 

Hvem eier fisken?
Kan Fiskeriministeren tildele nye konsesjoner og flytte kvoteandeler akkurat som han vil? Det har vi fått tre jurister til å svare på.

 

 

Knallhard konkurranse
Norge har ca. 70 lakseslakterier. Vi har listen som viser hvor mye hver av dem slaktet i 2004. Alle forventer at antall slakterier vil gå ned.  Les også  

Duellen
Hanssen vrs Flem
Hun har knust all motstand i hele år. Berit A. Hanssen er et levende fiskerileksikon som vi rett og slett ikke er blitt kvitt. Men nå møter hun Sveinung Flem. Hvordan det gikk kan du som vanlig trykke på overskriften for å finne ut.


I en klasse for seg
Vi gjentar suksessen fra ifjor, og kårer Norges fremste fiskerik­jendiser. Svein Ludvigsen er fortsatt i en klasse for seg. I 2004 var han nevnt eller avbildet på hver fjerde forside av «Fiskaren» og «Fiskeribladet». Fiskarlagsformann Reidar Nilsen knep andre­plassen foran Anders Pedersen, Sigurd Teige og Audun Maråk.

Salme ved årets slutt
Øystein Sandøy oppsummerer året som ligger bak oss og deler ut takksigelser og gode nyttårsønsker både til den ene og den andre. F.eks. til Inge Halstensen, som spanderte drosje fra Nor-Fishing.

Råfiskloven frifinnes
Råfiskloven har ikke gitt for høye råstoffpriser i Norge og har ikke skylden for at fiskeindustrien sliter med lav lønnsomhet. Billig offentlig kapital har derimot bidratt til å holde liv i bedrifter som burde vært nedlagt.

China — nytt Klodyke for laksen?
Norsk laks gjør stor suksess i China og har status på linje med gåselever fra Shandong og Peking-and. Men fortsatt utgjør ekspor­ten fra Norge under 100 millioner kroner på årsbasis.

Fjelltorsken — bøndenes oppdrettslaks
Rolf Selset skal gjøre lake til bøndenes oppdrettslaks — eller «fjelltorsk» som han fantasifullt kaller den. «Norsk Fiskerinæring» skal følge det nye oppdrettseventyret nærmest som en reality-serie. Her kommer første episode.

Klar for å krympe
Professor Terje Vassdal har liten tro på stordrift i lakseoppdrett. Han vil heller krympe de store oppdrettskonsernene enn blåse opp nye giganter.

Fisk på nett
De fleste i fiskerinæringen sov da muligheten var der. Nå er de beste nettstedene med fiskenavn eid av IT-selskaper.

Turbulente valutatider
Dollar eller euro? Erik Hempel er ikke i tvil. Han anbefaler norske fiskeeksportører å satse mer på euroen. Krigen i Irak svekker tiltroen til dollar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny