INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 – 2005

Gneldrebikkja som aldri forsvant!
Det startet som en protestbevegelse i Flakstad. Noen vi si det er det fremdeles. Men ikke månedens intervjuobjekt, som fikk den vanskelige jobben med å hoppe etter Wirkola. Utgangspunktet er enkelt; kystflåten er både miljøvennlig og mest lønnsom. Havflåten skal bare fiske det kystfiskefartøy ikke kan ta.Råfiskloven til topps
Leserne har talt. Råfiskloven er den viktigste hendelsen i fiskeri- og havbruksnæringen de siste 100 årene. Motoren kom på andreplass. At etableringen av Norges Fiskarlag kom høyt opp på listen forundrer oss heller ikke. Bildet: Reidar Carlsen verdens første fiskeriminister.

First we take Sweden!
Orkla, Domstein, Lerøy og Brynild-Gruppen er i ferd med å overta svensk fiskeindustri. Langs Bohuslän-kysten vaier de norske flaggene tett.


Status Quo rundt Svalbard
Mange vil ta vernesonen rundt Svalbard til domstolen i Haag. Likevel blir alle hjemme. Imens passer Kystvakta nøye på.  Les også  

Duellen
Tande?? vrs. Wendsel

Denne gangen var det krise. Til og med jula sto i fare. Duell-champion Liv Ulriksen var forhindret fra å stille. Utfordreren var klar: Halvard Wensel i Fiskeri- og kyst departementet. Men ingen mester.
"Manpowers" egen Thorvald Tande jr. stilte tappert opp som vikar. Hvordan oppgjøret endte kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Gi dem kjetting og lenke!
Øystein Sandøy, nettopp hjemkommet fra Barentshavet, er i det lyriske hjørnet og har skrevet nyttårsdikt til nær og fjern. Om pirater med tyvnett og fargerike flagg i masten har han ikke mye pent å si!

Surimi-satsing på Færøyene
Aker Seafoods har 5 prosent av verdens surimiproduksjon. Kjell Inge Røkke vil gjerne ha 10! I desember var han på Færøyene for å ønske velkommen «Atlantic Navigator», eks. «American Monarch». Gamle «Monarken» skal produsere 50-60.000 tonn kolmule til surimi.

Varmere hav — økt fangstverdi
De fleste tror drivhuseffekten vi gi økt sjøtemperatur i norske farvann de neste 50-100 årene. Fangstverdien kan øke, mens oppdretterne på Vestlandet vil få problemer.

Andøy seiler i medvind
Vi har besøkt Andøya, som etter noen vanskelige år har fått optimismen tilbake. Det skal kommunepolitikerne ha sin del av æren for. Kommunen hjelper til med oppkjøp av kvoter og ønsker investorer fra Sunnmøre velkommen.

Pengene er på plass!
For ett år siden ruslet Rolf Selset frustrert omkring. Den ene investoren etter den andre bakket ut. Men nå er han mer optimist enn noen gang. En emisjon sikrer finansieringen av lakeprosjektet gjennom hele 2006. I 2007 håper han å starte kommersiell drift. Vi er kommet til episode fire i realityserien om fjelltorsken på Kvithamar.

Nå kommer Stad-tunnelen?
Tanken har ulmet i mange år. Nå kan den omsider bli en realitet. Stad-tunnelen vil koste ca. 800 millioner kroner og private investorer har pengene klare. Alt som gjenstår er klarsignal fra Staten og en garanti om leie eller gjenkjøp.

Nyttårshilsen fra Afrika
Også Erik Hempel sender sin nyttårshilsen. Mens Øystein Sandøy nettopp er tilbake fra Barentshavet, er Hempel kommet den lange veien fra Namibia for å feire nyttår i Norge. Han er ikke spe-sielt optimist med tanke på liberalisering av verdenshandelen.

Bygger nytt i Svolvær
Lofoten Not & Trål AS har bygget nytt i Svolvær for 30 millioner kroner. Nå satser bedriften også mot oppdrettsnæringen.