INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11 – 2011

 

 

Professor med spissformuleringer
Han mener at det rømmer for lite laks, at tørrfisknæringen bør flytte under tak og at vi lett kan produsere 10 millioner tonn oppdrettsfisk i Norge — om vi vil. Månedens intervjuobjekt gjør det lett å lage overskrifter. Vi har møtt Erik Slinde.


Bransje i vekst
Brønnbåtnæringen består av 71 fartøyer. I 2011 fraktet båtene 1,3 millioner tonn og omsatte for 1,3-1,4 milliarder.


Omega 3-oljene dominerer
De siste ti årene er omsetningen femdoblet. Marin ingrediensin­dustri er også en bransje i sterk vekst. Oljene står for 68 prosent.2+2=5
Alle vet at omega 3 er sundt. Men hva vet vi om helseeffektene av å spise hele fisken? Det er tema i månedens FoU-spalte


  Les også  

Fantastisk mulighet
Laksepriser under 25 kroner gir fantastiske muligheter for markedsvekst. Overskudd av laks er også en viktig driver for kreativitet og produktutvikling, skriver Kolbjørn Giskeødegård.

Oppmann eller mekling?
Professor Steinar Vagstad er i tvil. Begge ordninger kan ha sine fordeler. Men om partene ikke blir enige om minsteprisene, heller han mot en ordning med tvungen mekling.

Frakter 14 prosent av oppdrettsfisken
Br. Bakke AS i Torangsvåg har tre brønnbåter og fraktet i 2011 140.000 tonn laks og ørret. Det ga en omsetning på litt over 70 millioner kroner.

Spis mer sild!
Stian Hjelle er klokkeklar: Spis mer sild! Kanskje ikke så rart når han er salgssjef i Norway Pelagic ASA.

Norsk dobbeltmoral
Jens Stoltenberg reiser verden rundt for å be andre land redusere utslippene av klimagasser. Selv bare øker Norge sine. Dobbeltmoral, mener Harald Østensjø.

Utkast er hovedproblemet
Under 1 prosent av fangstene dumpes på sjøen. Likevel mener Petur Bjarnason et utkast er hovedproblemet også for fiskeriene på Island.

Ekspansjon i emballasje
Gundersen AS har vært gassellebedrift to år på rad. Bedriften i Spjelkavik ved Ålesund satser så det svir. Det begynte med en jutesekk.

Satser 16 millioner på Myre
Sommarøy Produksjonslag AS tar årlig imot rundt 7.000 tonn fisk. Ifjor høst ble bedriften utvidet med 1.000 kvadratmeter.

Unik stroppe-teknologi
Pall-Pack AS har levert to nye stroppemaskiner til Grieg Seafood Finnmark AS. MOSCA-maskinene sveiser stroppene med ultralyd.

Nye jaktmarkeder
Det er i Afrika det skjer, mener Erik Hempel. Landet har enorme ressurser, og vil ha sterkere vekst enn Asia de neste fem årene. Mange afrikanske land satser nå på fisk og havbruk.