INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 – 2013

 

 


Forsker på grensen
Mye av forskningen til Geir Hønneland befinner seg i samme grenseland som norsk-russisk torsk og hyse. Få kjenner russerne, nordområdene og fellesforvaltningen i Barentshavet bedre enn månedens intervjuobjekt.


Størrelse lønner seg
Tallene lyver ikke. I kystflåten får man bedre betalt for torsken jo større båt man har. For hyse er det omvendt. Men best betalt får alltid havflåten.

 

Sjømatnæringens eierskap i utlandet
Norsk sjømatnæring har nesten 20.000 ansatte utenfor Norge. Til sammen omsetter norskeide sjømatselskaper i utlandet for ca. 23 milliarder kr. på årsbasis. Marine Harvest ASA er størst.
  Les også  

70 milliarder i 2014
2013 ble et fantastisk eksportår. Vi solgte sjømat ut av landet for over 60 milliarder kroner. Hele veksten skyltes oppdrettslaksen. I 2014 tipper vi eksportverdien når 70 milliarder. For resten av næringen ble 2013 en nedtur.

Mao, Monty Python og Høyesterett
Øystein Sandøy er glad Mao ligger i en sarkofag, er lei seg for Elisabeth Alsakers første feilskjær og har mistet tillit til Høyesterett. Og så ønsker han godt nytt år!

Bråk om grønne konsesjoner
118 søknader om grønne konsesjoner er avvist. Juristene i Steen­strup Stordrange mener det bare er tull, ja endog ulovlig.

Børsen jubler
Sjømatselskapene på Oslo Børs steg 50 prosent i 2013. Kolbjørn Giskeødegård tror jubelen vil fortsette. Kanskje eksporterer vi laks for 50 milliarder i 2014.

Fiskeindustriens høyre hånd
Uten Baader stopper norsk sjømatnæring. Langs kysten er over tusen Baader-maskiner i daglig bruk. Og nå kommer den nye filetmaskinen BA581 for laks.

Tilsyn i hundre
Lurer du på hva inspektørene fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet slår ned på? Vi har lest over 500 rapporter etter tilsyn av oppdrettsanlegg.

En pioner ser seg tilbake
Bjørn Myrseth startet oppdrettskarriæren i Sea Farm i 1972. Så ble det Stolt Sea Farm, Marine Farms, Morpol og til slutt Marine Harvest. Nå ser han seg tilbake.

Tørrfisk og vikinger
Skriftlige kilder kommer til kort om vi skrur klokka riktig langt tilbake. Fiskebeinsfunn kan derimot gi svar både om fiske og tørrfiskhandel.

Afrika neste?
Det skjer en rivende utvikling i varehandelen i Afrika. Store supermarkedkjeder vokser frem, og det påvirker også handelen med sjømat.