INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 – 2014

 

 


20 år med fiskemat
12. september 1994 så Lofotprodukt AS dagens lys. Månedens inter­vjuobjekt har ledet selskapet siden starten. Det har vært et lite eventyr. Etter oppkjøpet av Domsteins virksomheter i Sverige leder Sigvald Arctander Rist et selskap som nå begynner å nærme seg milliarden i omsetning.


Mot alle odds!
7. august innførte Russland importstopp av norsk sjømat. Mange fryktet kaos. I stedet har norsk sjømatnæring fortsatt å sette eksportrekorder. Bransjen har tatt det som skjedde med et stort gjesp - og mot alle odds!

 

25 milliarder på to år
Lus og lakserømming preger media. På bunnlinjen går det så det suser. De to siste årene har matfiskoppdretterne et overskudd før skatt på ca. 25 milliarder kroner. Slå den!
  Les også  

50 på topp
Audun Maråk, Geir Ove Ystmark, Geir Andreassen, Jan Skjærvø og Bjørn-Petter Finstad har alle synspunkter om kåringen av de 50 personene som har betydd mest for utviklingen av norsk sjømatnæring siden 2. verdenskrig.

Hav, hode og hender
Næringen trenger de pliktoppfyllende og trofaste guttene og jentene på «gølvet». Alle behøver ikke høyere utdanning, skriver Øystein Sandøy.

Miljøvennlig vekst i oppdrett
Fiskeriministeren kan ikke slå alle over en kam. Det blir i alle fall galt om de som driver miljømessig godt må kutte produksjonen, mens de som ikke gjør det kan fortsette å vokse, skriver advokat Halfdan Mellbye.

Lydbølger for suksess
Scanmar i Åsgårdstrand selger årlig ca. 20.000 sensorer. De måler det aller meste. I alt er ca. 45.000 sensorer i bruk i fiske og 5.000 av Scanmars fangstsystemer.

Tørrisens lønnsomme forsvinningsnummer
Tørrisen koster mye mer. Men regnestykket lyver ikke. Det er penger å spare på å bruke tørris i stedet for vanlig is ved flyfrakt av fisk.

Dårlig kvalitet, mye overpris
Dårlig kvalitet betyr ikke at kjøperne trekker i pris. Tvert om viser tall fra Råfisklaget at nesten 22 prosent av den ferske torsken betales med overpris, og alt av den fryste.

FAO spår økning
FAO har oppjustert prognosen for oppdrettsproduksjonen i 2030 fra 66 til 81 millioner tonn. Frem til 2022 er den årlige produksjonsveksten oppjustert fra 2,5 til 4 prosent.

Tysk sug etter fersk laks
Salget av atmospakket laks er i ferd med å ta av i Tyskland. Konsumet av fersk laks har økt med utrolige 34 prosent det siste året.

 

Sentre for smart blå innovasjon
FoU-spalten tar for seg de nye sjømatrelaterte sentrene for forskningsdrevet innovasjon. To av dem er helblå. Tre har mye blått i seg.