INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 – 2017

 

 

Femte generasjon Koppernæs
Faren heter Hans Peter, bestefaren gjorde det samme og endog tippoldefaren som dro det hele i gang i 1884. Månedens inter­vjuobjekt, Hans Peter Koppernæs, er femte generasjon i det sunnmørske familekonsernet, som de senere årene har vokst seg større enn noen gang. Fiskemel og fiskeolje står for 80 prosent av omsetningen.Torsken dominerer
Kommunen har knapt 70 fiskebåter og tre aktive fiskeprodusenter. Få, om noen steder, betyr torsken og saltfisken mer. I serien om viktige norske sjømatkommuner er vi kommet til Andøy lengst nord i Vesterålen.

  

En nestor takker av
Til neste år er det definitivt slutt. Da takker Øystein Rabben av etter å ha ledet fiskarlaget i Austevoll gjennom 51 år. Vi har møtt den alltid blide og alltid like engasjerte skipperen og basen fra Salthella.
  Les også  

En nestor takker av
Til neste år er det definitivt slutt. Da takker Øystein Rabben av etter å ha ledet fiskarlaget i Austevoll gjennom 51 år. Vi har møtt den alltid blide og alltid like engasjerte skipperen og basen fra Salthella.


Licence to operate

Retten til å utnytte felles naturressurser kommer ikke av seg selv. Det krever legitimitet, og alle vil ha en del av kaka, konstaterer Kristina Furnes. Derfor må sjømatselskapene bli samfunnsaktører.

Tidenes jubelår
2016 ble tidenes jubelår for fiskeflåten. Fiskbåteierne satt igjen med over 2 milliarder kroner før skatt.


Strukturvinner
«Stor kyst» er en strukturvinner. Kystflåten over 21 meter inne­holder flere fartøyer i dag enn for 20 år siden. De største aktørene sitter med kvotepakker verdt 6-700 millioner kroner.

Prisfest på torsken
Siden 2013 har kurvene bare pekt oppover. Førstehåndsprisen på torsk har doblet seg. Og festen er ikke over.


Ferdigsnakka med Geir Andreassen
FHF har fått så hatten passer av «Morgenbladet». Vi har gitt FHF-direktør Geir Andreassen sjansen til å svare for seg.


Øybedriften som gikk på land
O. Skarsbø AS i Harøysund i Romsdal kan snart feire 100-års jubileum. Det startet på fiskeværet Nordre-Bjørnsund i 1918.


Indonesia — mulighetenes marked

Erik Hempel har besøkt Indonesia, som må kunne kalles verdens nest største sjømatnasjon etter Kina.

Selfangstreder og Svalbardpioner
En periode het stedet bare «Brandal City». Peter S. Brandal var en pioner innen selfangsten og med på å starte Kings Bay Company på Svalbard.

Frykter ikke Brexit
Espen Sverdrup-Jensen, daglig leder i Danmarks Pelagiske Produ­centorganisation, er optimist. — UK trenger EU mer enn vi trenger dem. Vi finner en løsning alle kan leve med!