nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2002

Løyver til milliarder!
Havflåtens fiskerettigheter
er verdt nesten 20 milli-
arder kroner. En gang var
konsesjonene gratis!
(Utsendelse mandag 18. mars)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


What goes down must come up!
Fem pelagiske konsumanlegg, tre sildemelfabrikker, fire hundre ansatte og to milliarder i omsetning. Det er Pan Pelagic i kortversjon. Sjefen heter Geir Robin Hoddevik - en entusiast og evig optimist med en nesten lovmessig oppfatning av bølgetopper og bølgedaler i det han driver med.Med klokketro på fiskeoppdrett
Jacob Stolt-Nielsen er pionéren fremfor noen på oppdrett av andre arter enn laks og ørret. Hittil har det vært lite penger og mye moro.


  Les også  

Duellen
Roald vrs.
Pestalozzi
Denne duellen ble utkjempet mens Norge vasset i Salt Lake-gull. Regiondirektør Sverre Ola Roald i Fiskeridirektoratet var kanskje inspirert av Ketil André Aamodts kombinasjonsgull da han tok utfordringen. Og det ble et fint løp, synes vi, selv om han ikke fikk rundet første port helt som han skulle. Astri Pestalozzi må ha hentet inspirasjon fra kulekjøreresset Kari Traa - ikke minst når vi tenker på evnen til å hoppe elegant over noen spørsmål. Forskjellen er at Astri kommer tilbake til dem. Til slutt blir det uansett ganske så feilfritt og suverent, også i målområdet. Trykk på den blå overskriften å prøv selv. Hvilken valør blir det på din medalje?


 

Høyres inntogsmarsj
Omsider slapp Høyre til i Fiskeridepartementet. Oppdraget gikk til Thor Listau, som stupte skyhøyt ut fra hoppet.

Med aksjer i havet
Retten til å fiske er et verdifullt gode. Bare i havflåten utgjør konsesjonsverdien nesten 20 milliarder kroner.

Misvisende begrepsbruk
Fiskebåtredernes Forbund vil senke føre-var kravet for gytebestanden av norsk arktisk torsk, men samtidig heve grensen for den minste akseptable gytebestanden vi kan ha. Forbundet er svært misfornøyd med bruken av begrepet «utenfor sikre biologiske grenser». Det er svært ofte misvisende.

Norges største fiskebåtrederier
Som vanlig i «Norsk Fiskerinæring» nr. 2 presenterer vi listen over Norges største fiskebåtrederier, rangert etter brutto fangstverdi. Ifjor toppet Strand-rederiet i Ålesund listen. I år har Andenes Havfiskeselskap rykket til topps.

Er fôrkvotene ulovlig?
Borgarting lagmannsrett mener at Oppdrettslovens paragraf 13 ikke hjemler innføring av fôrkvoter ut fra markedsmessige vurderinger. Om dommen blir stående er dagens fôrkvoteordning ulovlig, mener advokat Cato Myhre i Grette DA.

Når Golfstrømmen ikke er nok
Varmt kjølevann fra ovner og turbiner baner vei for oppdrettsarter som ellers aldri hadde våget seg nord for den engelske kanal. Men varmtvann kan brukes til så mangt. Vi har besøkt Brema Flatfisk, som har droppet piggvaren og satser på yngel av laks og ørret.

Fiskemel til konsum - enda et forsøk!
Mange har forsøkt, hittil uten å lykkes. Nå satser Silfas igjen, denne gang gjennom datterselskapet Seagarden på Karmøy. 40 millioner kroner er investert i produksjon av fiskemel til konsum, eller fiskepulver, som Silfas-direktør Olav Munch foretrekker å kalle det.

Miljøutfordringer i fiskerinæringen
Oppdrettsnæringen har tatt miljøutfordringene på alvor. Men fortsatt henger den tradisjonelle fiskerinæringen etter, skriver manager Ulf Winther i KPMG Consulting AS. Han har skrevet en leseverdig artikkel om miljøutfordringer og miljøledelse.

På tur med gutta
Erik Hempel har vært på tur med gutta til Kina, rettere sagt med Bondevik, Gabrielsen og Brende. Begeistringsnivået var høyt, men er vi i stand til å følge opp alle festtalene?

Norsk økonomisk sone 25 år
Det er 25 år siden Norge innførte 200 mils økonomiske soner. Veien frem var lang og kronglete. Den første artikkelen i Nils Kolles artikkelserie om vår økonomiske sone, har fått overskriften «Striden om sjøgrensen».

 

 


Tilbake til hovedmeny