nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2003

Familierederiet
Strand Sea Service AS,
som styres av to fedre
og to døtre, henholdsvis
Ole og Olav Strand, samt
døtrene Janne-Grethe og
Solveig. De er alle avbildet
på forsiden, sammen med
tre av de fem båtene i
rederiet.
(Utsendelse fredag 14. mars)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Tannlegeassistent, koffertbærer og oppdrettsgeneral
Hun har et skarpt hode, men lite boklig lærdom. Det hadde hun ikke tid til. 14. mars fyller hun 40, og neste gang Jens Stoltenberg blir statsminister ringer han kanskje igjen. Hun er styreleder i FHL Havbruk og medlem av arbeidsutvalget i NHO. Og så er hun ivrig EU-tilhenger.


Strand til topps
I 2001 var Shipman størst. Ifjor var Strand Sea Service i Ålesund igjen tilbake på toppen av listen over Norges største fiskebåtrederier.


  Les også  

Duellen
Øyehaug vrs. Landmark
Journalisten og juristen tørner sammen til omkamp. For å finne ut h
vordan det gikk, kan du som vanlig trykke på overskriften.


Kortvarig opphold

Lars Peder Brekk rakk nesten ingen ting som Fiskeriminister, bortsett fra å markere seg som en usedvanlig jovial og trivelig kar.

Tam fiskerivår på Løvebakken
Vi har snakket med partienes fiskeripolitiske talsmenn på Stortinget. På agendaen står kongekrabber og garantiordningen for fiskeindustrien. Men bakom spøker EU-debatten.

Struktur på bærtur?
Knut Arne Høyvik har tatt et hvileskjær, og lineskipper Øystein Sandøy stepper inn som vara. Han vokter seg vel for å belære, men anbefaler kystfiskerne å vurdere et system med omsettelige enhetskvoter.

God inntjening - store skjulte verdier
Norske fiskebåteiere har liten grunn til å klage over inntjeningen de siste 8-10 årene, selv om det ser mørkt ut akkurat i øyeblikket. Vi har studert regnskapene for perioden 1998 til 2001, og ringnotflåten kom desidert best fra det. Nederst finner vi reketrål og industritrålerne i Nordsjøen.

Avgifter for alle penga
Avgiftene hoper seg opp fra fisken kommer over ripa til den passerer riksgrensen. Selv om prosentsatsene hver for seg er små, blir summen avskrekkende når vi vet at den belaster nederste linje i regnskapet. Mellom produktavgiften og Eksportavgiften er det 12 andre avgifter og gebyrer.

Torbjørn Jagland vrs. Marit Arnstad
Vi har stilt Jagland og Arnstad 10 spørsmål om EU. Hvorvidt leserne blir klokere av svarene, kan diskuteres. I EU-debatten er det nok mer øynene som leser enn harde fakta og politiske påstander som avgjør sannhetsgehalten.

Forventningene må dempes
KPMG har gjennomført en vurdering av markedsmulighetene for oppdrettstorsk, og konklusjonen er klar. Forventningene bør dempes.

Ny giv i ly av Sirevåg-moloen
Sir Fish AS i Sirevåg har vokst fra et skur på Jæren til et av Norges ledende pelagiske konsumanlegg. I ly av den nye moloen vil fortsatt målrettet arbeid helt sikkert gi aksjonærene mye å glede seg over. Svein Arve Nygård er et navn å merke seg.

Hva er et fiskeri-cluster?
BI-rektor Torge Reve mener Austevoll-miljøet er det nærmeste vi kommer et fiskeri-cluster i Norge. Men hva kreves egentlig for å fortjene en slik karakteristikk?

Fra promiller til prosjekter
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har en handlingsplan for 2003 på 106,2 millioner kroner.

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny