INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2009

(Utsendelse fred. 13. februar. 2009)

Fisk, bil og eiendom
Mange har satset på offshore. Liegruppen valgte bil og eiendom ved siden av fisken. Selv har månedens intervjuobjekt persona­lansvaret for fiskeridelen, som står for brorparten av omsetnin­gen. Liegruppen driver tre ringnotsnurpere med nesten 1700 basis­tonn. Vi har møtt Gunhild Lie Skålevik.

   


Ingen over, ingen ved siden
Aker Seafoods er i en klasse for seg. Ifjor fisket konsernets trålere for 573 mill. kr. Vi har listen over de 35 største fiskebåtrederiene i 2008.Familiebedrift i medvind
Hval, sild og laks har vært grunnpilarene til Ellingsen på Skrova. I dag må pater familias — Ulf Ellingsen — stole mest på laksen.Sett sjøbein
Gjennom prosjektet «Sett Sjøbein» er det bevilget 10,8 mill. kroner for å styrke rekrutteringen og kompetansen i fiskerinæringen.


  Les også  

Duellen
KWilliksen vrs. Torsvik
Månedens Duell er mellom to karer som kjenner hverandre godt. Den ene holder til i Trondheim, den andre i Bergen.

Da FHL sa nei
Det er ikke ofte kjøper forlanger å betale mer enn selger vil ha. Men det skjedde da Råfisklaget ville sette ned torskeprisen med 2 kroner. nf’s blå skjønner beslutningen, men ikke forklaringen.

Bekymringsmelding om lakseslakt
Reidar Skorpen frykter at mange oppdrettere vil investere i feil utstyr. Han etterlyser klare retningslinjer for hvordan bedøving og slakting av laks skal foregå fra 2010.

Folk flest
Øystein Sandøy drodler rundt begrepet «folk flest». I hans øyne er det ingen hederbetegnelse, og iallefall ikke en karakteristikk som passer på fiskere.

Fisk på hotell
Ifjor tok frysehotellen imot ca. 420.000 tonn fisk og reker. Holder vi oss til strekningen fra Ålesund til Kirkenes er det snakk om et 20-talls bedrifter som omsatte for rundt 250 mill. kr.

For de spesielle anledningene
Vi fortsetter serien om Horeca-markedet i Norge. I dette nummeret skal det handle om hoteller og restauranter, og kjededannelsen både blant leverandører og innkjøpere.

En velsignelse for fiskeflåten
Overskriften er spissformulert. Men det er ingen tvil om at lønnsnivået i oljeindustrien har smittet over på havflåten og gitt gode strukturordninger.

Om forståelse og aksept
Harald Østensjø mener begge deler sitter langt inne hos dem som styrer lete- og utvinningsaktiviteten på norsk sokkel. Han er også spent på hva som skjer med Skanled.

Kredittforsikrer sjømat
Å forsikre seg er smart. Det gjelder på de fleste områder, også når man selger på kreditt. Vi har besøkt GIEK Kredittforsikring i Oslo, som har en fiskeriportefølje på rundt 11 milliarder kr.

Pre-rigor filét
Codfarmers satser på filét. Den skal være pre-rigor og fra oppdrett.

Historisk feilgrep
Petur Bjarnason er fortvilet og forbannet. Å øke torskekvoten på grunn av finanskrisen, er ikke den rette måten å forvalte bestan­den på. Fiskeriforvaltningen på Island har tapt tiltro, mener vår islandske kommentator.