INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2016

 

 


Sjømatsjefen i Nordea
Hun liker ikke at vi kaller henne en av de mektigste kvinnene i sjømatnæringen, men den karakteristikken må hun tåle. Månedens intervjuobjekt styrer en sjømatportefølje på 12-13 milliarder kroner, og er en sentral premissgiver når drift og investeringer skal finansieres.


Havfisk på topp
Ingen over — ingen ved siden. Havfisk ASA troner suverent på toppen av listen over Norges største fiskebåtrederier rangert etter brutto fangstverdi i 2015.

 

Hermetikkongen i Stavanger
«Ingen snikk snakk — Bjellands hermetikk takk!» I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til Christian Bjelland, mannen bak fiskerinæringens mest kjente varemerke — King Oscar.
  Les også  

90 millioner for 100 basistonn
Da kvotetaket i ringnot ble hevet fra 650 til 850 basistonn, spratt kvoteprisene i været. Salget av «Inger Hildur» priset 100 basistonn til ca. 90 millioner.

Marius Ytterstad tar ordet
Det finnes ingen «quick fix» av kvotesystemet. Men la oss håpe at Eidesen-utvalgets forslag vil reflektere behovet for individuell tilpasning og fleksibilitet, skriver Ytterstad.

Ferdigsnakka med Bjarne Erlandsen
— Det var på tide å slippe nye krefter til, sier Bjarne Erlandsen, som solgte Fiskcentralen AS til Insula AS. Dermed styrker Gustav Witzøe sitt fiskeriimperium ytterligere.

Der torsken kommer til sine retter
Portugiseren spiser ca. 10 kilo klippfisk i året, og de fleste er norske. I serien om viktige fiskemarkeder er vi kommet til Portugal, som i fjor kjøpte norsk sjømat for nesten tre milliarder kroner.

Ordet er dødt — visjonen lever
For noen år siden snakket alle om blågrønt samarbeid. I dag er blågrønt igjen et ord for politikk og interiørkataloger. Men tanken er ikke død.

Rekene i siget — resten burde vært bedre
Er du opptatt av prisutviklingen på førstehånd de siste 40 årene skal du slå opp på side 81. Makrellen er en vinner, silda har tapt.

Sjømatens mann i Norsk Industri
Da Marine Harvest ASA hoppet over fra Sjømat Norge til Norsk Industri, valgte sistnevnte å ansette egen fagsjef for sjømat. Vi har møtt Stål Heggelund.


Last man standing!
Oli Samro er ingen varm tilhenger av det norske omsetningssyste­met på førstehånd. At salgslagene fortsatt lever skyldes i alle fall ikke fornuft.

Verdenshandelen avtar
Erik Hempel har studert de siste statistikkene fra FAO, og konstaterer at verdenshandelen med sjømat gikk ned med 9,3 prosent fra 2014 til 2015.