INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2017

 

 


Vel blåst!
Til neste år fyller han 50. Da har han brukt halve livet på å selge fisk for Lerøy. Og med stor suksess. For hver time på jobb etter at han overtok som konsernsjef i Lerøy Seafood Group i 2010 har verdien av selskapet økt med 740.000 kroner. Det kaller vi vel blåst!


Tørrfiskens Mekka
På Værøy og Røst ble det i fjor produsert ca. 2.100 tonn tørrfisk. Halvparten av all lutefisk i Norge kom fra Værøy. Uten fisken kan de to kommunene ytterst i Lofoten stenge dørene.

 

Ingen over, ingen ved siden!
Havfisk holder stand som Norges desidert største fiskebåtrederi. I fjor passerte omsetningen 1,3 milliarder kroner. Vi har som vanlig listen over Norges 35 største rederier etter omsetning.
  Les også  

Mest honnørord og selvfølgeligheter
I fiskeripolitikken står Høyre lenger til høyre enn FrP. Men i det fiskeripolitiske programutkastet for neste stortingsperiode står det egentlig bare selvfølgeligheter.


Bedre føre var enn etter snar!
Generasjonsskifter bør planlegges i god tid. Det gjelder ikke minst for fiskebåtrederier med store verdier og et komplisert lovverk å forholde seg til. Det er rådet fra advokatene i PwC.

Sterk vekst i Barentshavet
Arve Bakken har snakket seg ferdig med Elena Eriksen, som har studert utviklingen i fiskebestandene i Barentshavet. Den totale biomassen er mer enn fordoblet de siste 20 årene.


Fisk og fiskemat i 90 år
Rørvik Fisk & Fiskematforretning kan i år feire 90-årsjubileum. Ragnvald Pettersen har ledet selskapet siden tidlig på 1970-tallet. Laks, fiskemat, saltfisk og ferskfisk holder hjulene i gang.

Politikerne svarer ja eller nei
Vi stilte partienes fiskeripolitiske talspersoner 21 ja/nei-spørsmål. De svarte på nesten alt.


16,5 prosent til foredling
I fjor gikk ganske nøyaktig 200.000 tonn laks og ørret til foredling i Norge. Det utgjorde 16,5 prosent av totalproduksjonen. Vi har sett nærmere på hvem som står for denne produksjonen.


The Decline an Fall of the USA

Under Donald Trump vil USA abdisere som global stormakt. Erik Hempel mener Trump åpner alle dører for Kina. Det amerikanske forfallet vil skje raskere enn tidligere forventet.
.

Nansen i nye 40
Den tredje utgaven av «Dr. Fritdjof Nansen» kommer på den nette sum av 500 millioner kroner. I april setter det teknologiske vidunderet kursen mot Afrikas kyster.

Den nye istiden
Varme havstrømmer og is som smelter åpner for nye muligheter i nordområdene. Men endret klima i Arktis behøver ikke bare være godt nytt for dem som lever av å fiske.