INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 2 – 2018

 

 


Størst på Sunnmøre
Han startet med to tomme hender for snart tyve år siden. I dag driver han Sunnmøres desidert største sjømatselskap etter omsetning. Hofseth International AS har kommet som en kule — og litt under radaren. Vi har møtt 43-åringen Roger Hofseth, som selv forklarer suksessen med sin entusiasme, vanvittige energi og evne til aldri å gi seg.


Havfisk AS på topp
Selskapet har fått ny eier, men er fortsatt Norges desidert største fiskebåtrederi, i fjor med en samlet fangstverdi på over 1,4 milliarder kroner — nesten 100 millioner mer enn i rekordåret 2016. Sjekk listen over Norges 35 største fiskebåtrederier.

 

Kortene deles på nytt
Færøyene snur opp ned på det meste. Systemet med fiskedager er opphevet, kvotene skal selges på auksjon og utlendingene kastes ut. Oli Samro er vår mann på Færøyene.
  Les også  

Frykter ikke Brexit
Ingen av de seks i meningspanelet tror Brexit vil skape nevneverdige problemer for norsk sjømatnæring. Slaget vil stå om markedsadgang og fordelingen av kvoter.

Er toppen nådd?

Svaret er ja — for denne gang. Siden 2010 har norsk matfiskoppdrett et overskudd på nesten 100 milliarder kroner. Det blir neppe like mye de neste åtte årene.

Kvoteverdier for 1 milliard
Ringnotflåten består av vel 70 fartøyer, sysselsetter ca. 1.200 personer og står sterkere i Norge enn noen andre steder. Et full­strukturert ringnotfartøy sitter i dag med kvoteverdier for rundt 1 milliard kroner.

Monsterlaksen fra USA
AquaBounty utenfor Boston produserer markedsklar laks på halvannet år — rundt ett år raskere enn i Norge. Det oppnås ved å jukse litt med genene.

Ferdigsnakka med Frank Nilsen
Han ledet ekspertgruppen som fargela produksjonsområdene, og mener usikkerhetsnivået var akseptabelt. Men han kan ikke tallfeste det.

Stø kurs i 150 år
Johs. Giæver AS på Havnnes kan feier 150-års jubileum. Fortsatt er det tørrfisken og saltfisken som dominerer, samt forbløffende Lyngen- og Lofotenturister som kommer på besøk.

Fiskerikommunen Bømlo
Bremnes Seashore er størst, men Eidesvik Havfiske er også blant dem som hører med. Vi har besøkt øykommunen Bømlo lengst sør i Hordaland. Her finner vi sjømatbedrifter med til sammen ca. 760 ansatte.

En ny verdensorden
Vi er mest opptatt av EU og USA. Kanskje bør vi nå få øynene opp for Shanghai Cooperation Organisation, som teller medlemmer som China, Russland og India. En ny verdensorden kan være på gang, skriver Erik Hempel.

Mannen som skapte «Rubben»
I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til Haldor Haldorsen, mannen bak «Rubben» og Wichmann Motorfabrikk.