nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2003

Han er sjarkromantiker
på sin hals og vil
sprenge Fiskarlaget
i to. Vi har møtt
Steinar Friis.
(Utsendelse fredag 11. april)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Sjarkromantiker av første klasse!
Han lever verdens beste liv, men er nesten aldri fornøyd. Han er lat, men jobber dag og natt for den yrkesgruppen han representerer. Månedens intervjuobjekt elsker å prate, og har en egen evne til å få folk til å lytte. Møt Steinar Markus Friis, mannen Norges Fiskarlag skulle gitt mye for å ha på sin side. Men det kan Fiskarlaget bare glemme sålenge Fiskebåtredernes Forbund regjerer.Fagmannen som ble statsråd
Otto Gregussen gjorde en solid jobb som Fiskeriminister. Faglig knallsterk og med solid departemental erfaring skulle det egentlig bare mangle. Men oppholdet ble kort.


  Les også  

Duellen
Mathisen vrs. Landmark
Vidar Landmark kan virke som en duellant det blir vanskelig å kvitte seg med. Denne gangen dro vi til Værøy for å finne en sulten utfordrer.


SND Invest på billigsalg?

Morten Frogner er fiskeriansvarlig i SND Invest. Han sitter på en portefølje som kan bli solgt på billigsalg. I så fall har SND Invest vært en økonomisk katastrofe.

På andre siden av valutakrisen
De fleste reiser til Brasil for å kose seg. Hans Morten Sundnes dro for å spise klippfisk i Bahia. Der vil de helst ha sei!

Ta vare på konkurransen
Overregulering og periodisering er nødvendige elementer i et fornuftig reguleringsopplegg. Det er viktig å beholde en viss konkurranse, slik at effektive og dyktige fiskere kan premieres. All honnør til Fiskeriministeren som holdt fast ved Reguleringsrådets enstemmige anbefaling.

Forventning om forretning
Om nød lærer naken kvinne å spinne, kan stor og uventet velstand lett gå en stakkar til hodet. Øystein Sandøy har i alle fall en stygg mistanke om at både båteiere og mannskap har fått litt for store forventninger til hva de skal tjene.

Utlandet holder liv i verftsindustrien
Byggeboomen er definitivt over. Vi har listen over nye fiskefartøyer fra norske verft i 2003 og 2004, og den viser at det i stor grad er utenlandske fiskere som holder hjulene igang.

Krig og fisk
Erik Hempel er opptatt av hvordan kampene i Irak vil påvirke omsetningen av sjømat. Krigen tar slutt en eller annen gang, og da vil varehandelen raskt normalisere seg. Men hva med USA-markedet? Norge havnet jo ikke på listen over «vennligstilte» land.

Sisomar og Norway Seafarms på topp
Langs kysten finnes en rekke solide og i aller høyeste grad oppegående fiskeriselskaper, selv om det ikke virker slik når vi leser spalter opp og spalter ned om krise og elendighet. Vi har listen over selskapene med best bankscore.

Stadig mer torsk til China
Eksporten av rundfrosset torsk til China eksploderer. Fortsatt er det snakk om beskjedne kvanta, men det varer ikke lenge om trenden holder seg.

 

Bankene tar høyde for nytt tøft år
Vi har kontaktet de store fiskeribankene, og alle er enige om at 2003 blir et nytt vanskelig år. Det finnes bare én vei ut av gjørma - færre aktører på sjø og land.

Biprodukter til 1,2 milliarder kroner
Verdiskapingen av biprodukter har økt kraftig siden tidlig på 90-tallet og beløp seg i 2001 til ca. 1,2 milliarder kroner. KPMG har tall som viser hvor verdiene skapes.

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny