INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2006

På’n igjen med krum hals
Så ble det Inge Halstensen likevel. Et bedre valg kunne fiskebåtrederne neppe gjort. Nå skal den rutinerte lokalpolitikeren og organisasjonsmannen fra Bekkjarvik virkelig få bryne seg på oljekåte politikere og strukturleie kystordførere. Vi har møtt den nye lederen i Fiskebåtredernes Forbund.Det meste som før
Strukturutvalgets innstilling kommer i august. Den vil ikke inneholde store bomber. Men det blir slutt på evigvarende strukturkvoter.

«American Triumph»
Da Røkke dro hjem til Norge, overtok Bernt Bodal kommandoen. Nå har han også overtatt aksjemajoriteten. Navnet på en av båtene beskriver suksessen.


Krabbesuksess
Taskekrabber er i skuddet som aldri før. Det er mye takket være målrettet FoU-innsats de siste 10-15 årene.  Les også  

Duellen
Wendsel vrs. Kjølsøy

Terje Kjølsøy, salgsdirektør i Aker Seafoods er Halvard Wensel utfordrer denne gangen. Hvordan oppgjøret endte kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Solid lønnsvekst
De siste ti årene har prisstigningen vært 21 prosent. Styrehonorarene i næringens viktigste organisasjoner har økt mye mer.

Ise eller fryse?
Sandøy har et dilemma. Skal han ise eller fryse langen? Det spørsmålet vil han helst finne svaret på selv. Det blir absurd om politikerne skal bestemme.

Vår mann i Moskva
Børge Prytz Larsen er bare 27 år. Likefullt er han i dag sentral i et av Russlands ledende firma innen laks. Han tror importforbudet snart blir opphevet. Men det blir ikke gratis. Og Norge må punge ut.

18.000 norske lakseårsverk i EU
Undersøkelsen er fra 2003, men tallet er minst like stort i dag. Sintef kan dokumentere at anti-dumpingtiltakene mot norsk oppdrettslaks rammer langt flere arbeidsplasser i EU enn i Norge.

Kostbart miljømerke
Å miljømerke norsk sei er en tabbe, mener vår kommentator Petur Bjarnason. Det er både risikabelt og dumt å gi én enkelt aktør i markedet et slikt monopol MSC søker etter.

Friskmeldt som aldri før
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har sagt sitt. Rådet om å spise mer fisk er mer allment, sterkere og bedre dokumentert enn noen gang. I realiteten bør vi doble fiskespisingen.

Hvorfor ikke bare rense?
Rensing av fiskefôret ser fornuftig ut på papiret. Men for Henrik Stenwig i FHL fiskefôr er ikke rensing et svar, men femti spørsmål. Han er bekymret for at vi renser bort det som er bra med laksen også.

WTO-laksetrapp med fire trinn
Norge tar lakesaken til WTO. Anklagen er sendt med 26 ankepunkter. Høsten 2007 får vi forhåpentligvis svaret. Det viktigste blir kampen om prinsippene.

Flytende stål fra Ørsta-gruppen
Ørsta Aqua Systems AS er en del av Ørsta-gruppen og satser stål for å lede an på utstyrssiden. Selskapet ønsker å vokse gjennom samarbeid med andre. Samtidig blir merdene bare større og større.

Verdens sjømatproduksjon vokser
Erik Hempel har stupt ned i statistikkene fra FAO. Der trives han godt. Asia er totalt dominerende innenfor verdens fiskerier, og det er fortsatt oppdrettsproduksjonen som vokser mest. Nå har den passert 60 millioner tonn på årsbasis
.