INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2008

Satser så det svir!
De slo de til med en gang. Kvoter for 350 mill. kr. skiftet eiere. Sammen med kusinen Solveig leder Janne-Grethe Strand Aasnæs Norges tredje største fiskebåtrederi. Hun bor i Oslo, jobber i Ålesund og fører familievirksomheten videre. Det er ikke snakk om å hvile på gammel lauvbær. Da overlever man ikke lenge som fiskebåtreder.Ingen nybygg over 35 meter
Byggeboom har gitt verftsindustrien nok å gjøre. I havflåten kjøper rederne heller kvoter enn å bygge nye fiskebåter i et glovarmt marked.

Hard kamp om kvotetak
I dag kan ingen ha mer enn 650 tonn i basiskvote. Nå vil mange ringnotredere heve taket til 850 eller 1.000 basistonn. De mener lønnsomheten er for lav.

Størst i verden
Gunnar Domstein leder Norway Pelagic. Selskapet har hatt en flott start. Men det er flere som gjerne vil være størst.


  Les også  

Duellen
Misund vrs.
Jacobsen
Nord mot sør, forsker mot byråkrat. Vi lar Ole Arve Misund bryne seg på enda en kar nordfra, generalsekretær Håvard Jacobsen i Kystfiskarlaget. .

Små eller store — kyst eller hav?
Noen hevder at «Norsk Fiskerinæring» er et blad for de store i næringen; at vi bare vil ha havgående fiskefartøyer og børslokomotiver. Seniorredaktøren tar et historisk oppgjør med denne påstanden, som kort og godt er tøv.

Rødlisten og svartelisten
Kan noen gi en troverdig forklaring på hvorfor lange, uer, pigghå og kveite er havnet på rødlista? Øystein Sandøy er begynt å lure på om tittelen «miljøforsker» er tilgjengelig på nærmeste Rema 1000-butikk. Nå må Havforskningsinstituttet rydde opp!

Gull eller gråstein?
Vår nye faste skribent, fiskerianalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets Norway, ser nærmere på hvordan året har startet for de ulike delene av fiskeri- og havbruksnæringen. Mye er positivt. I horisonten truer valuta- og finanskrisen.

Rekordimport av fisk og sjømat
Ifjor importerte vi fisk og sjømat for 6,5 milliarder kroner. For første gang passerte importen 6 milliarder. Vi har tatt for oss importstatistikken siden 1991. I dag dominerer fiskemel og fryst torsk.

Kvoter til besvær
Kuttet i torskekvoten har ikke gjort den økonomiske situasjonen på Island bedre. Det har også fått diskusjonen om havforskerne til å blusse opp med full styrke, rapporterer Petur Bjarnason.

Fiskehandleren i Osaka
I serien om verdens største fiskeriselskaper har vi beveget oss opp på pallen. Vi har besøkt OUG Holdings i Osaka, som omsetter for rundt 20 milliarder kroner på årsbasis.

Vindmøllene kommer
konstaterer Harald Østensjø. Da må det være bedre å delta når vindmølleparkene til havs skal planlegges, enn å stikke hodet i sanden, mener han.

Matvareprisene til himmels
Ifjor steg verdens matvarepriser med svimlende 40 prosent. Også fiskeprisene er på full fart oppover. I Norge ligger matvarepri­sene 58 prosent høyere enn i EU. Erik Hempel har fått prissjokk etter hjemkomsten fra Afrika.

FHF vender ansiktet utad
Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond har til nå vært involvert i 750 FoU-prosjekter. Men resultatene er for lite kjent i næringen. Det akter styreleder Rolf Jørn Karlsen å gjøre noe med.