INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2009

(Utsendelse fred. 13. februar. 2009)

Skyteskive og vaktbikkje
Hun vil sikkert ikke like overskriften. Men månedens intervjuobjekt må ofte stille opp som skyteskive når miljøvernorganisasjonene hakker løs på fiskeri og havbruk. Samtidig er det jobben hennes å sørge for at medlemmene i FHL hele tiden har fokus på bærekraft og miljø. Vi har møtt Aina Valland, direktør for miljø i FHL.

   Dystre tall
Folketallet i Loppa kan falle med over 40 prosent de neste 20 årene. Folketallsfremskrivningen for fiskeri-Norge til 2030 er dyster lektyre

 


Kostbar valuta

Marine Harvest tapte over 1,1 milliard, Nordlaks godt over 100 millioner. Kronas fall kostet fiskerinæringen dyrt. Vi prøver å forklare hvorfor.Rød joker
Den ser skummel ut i mikroskop, men kan bli en økonomisk gull­gruve. Fisk og Forskning har sett nærmere på «calanus finmarkius».


  Les også  

Duellen
Williksen vrs. Sivertsen
I månedens utgave av «Duellen» møtes to karer som kjenner hverandre godt fra før. Det var Tarald Sivertsen som i sin tid ansatte Trond Williksen som adm. direktør i Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF). Fire år etter — det var i 2002 — takket Tarald av som styreleder i NFF. Da hadde Trond året før hoppet over som leder for KPMG Senter for havbruk og fiskeri. I dag er Tarald styreleder i Mainstream Norway AS hjemme i Nordfold, mens Trond er direktør i Aker Ocean Harvest, og bor i Oslo.

Av vår post
Rune Larsen og Kristin Lauritzsen forsvarer heftet «Hav og Helse», Geir Andreassen forklarer hvorfor FHL ikke ville ha lavere torskepriser og Odd Berg ønsker fôrprodusentene hjertlig velkommen på Aqua Nor i 2011. Han ber hotellene i Trondheim om å vise måtehold.

Norsk politikk og svensk suppe
Øystein Sandøy har gått lei av journalister med større ego enn kritisk sans. Torbjørn Trondsen får også så hatten passer av vår penneføre knekt fra Måløy.

Beinfrie fiskemiddager
Lerøy og Naustvik er de to dominerende leverandørene til institusjonsmarkedet i Norge. Vi snakker i første rekke om sykehus, aldershjem, Forsvar, fengsler og barnehager. Bein er bannlyst.

Topp forestilling på Lillestrøm
Jostein Refsnes tok utfordringen, og var vår utsendte på North Atlantic Seafood Forum. Han var imponert, men mener arrangørene kunne gjort mer ut av deltakelsen til de store retailkjedene.

Miljøvern — et levebrød
Steinar Bastesen snakker foraktelig om protestindustrien. Den karakteristikken bruker ikke vi, men faktum er at miljøvern er big business. I Norge sysselsetter miljøvernorganisasjonene nesten 250 personer og omsetter for 250-300 millioner kroner på årsbasis.

Justering eller revolusjon?
Bjørn Hersoug var med i Kystutvalget. Han innrømmer at utvalgets forslag inneholder pragmatiske sider. Nå tar han for seg noen av uklarhetene.

Island og krisen
Vi har fortsatt mat og varer i butikkene, forsikrer Petur Bjarnason. Men han er pessimist. Han har ikke tro på store forbe­dringer med det første.

Den gule faren
Hans Morten Sundes har tatt for seg «pangasius hypophtalmus». Han etterlyser litt mer edruelighet i omtalen av den gule faren fra Vietnam. Den er f.eks. en fisk!

Kina øker forspranget
FAO har lagt frem fiskeristatistikken for 2007. Den viser at Kina rykker fra. Men kan vi stole på tallene fra giganten i øst? Norge er nr. 12 på listen over villfisknasjoner og nr. 7 på oppdrett­slisten.

Om hijab og sel
EU skjerper kampen mot selfangst. Erik Hempel frykter hva de rabiate miljøvernforkjemperne vil gjøre om de vinner kampen mot selfangsten. Det gjør vi også.