INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2010

 

 

Minste motstands vei
Vi bommet på timingen. Før bladet gikk i trykken kom meldingen om at Alf-Helge Aarskog skal overta som konsernsjef i Marine Harvest. Men fortsatt er han toppsjef i Lerøy, og så voldsomt stor forskjell på å lede verdens nest største og verdens største oppdrettsselskap er det kanskje ikke. Vi valgte uansett minste motstands vei.

   Norges Fiskerier 2009-2012
Litt ned i pelagisk sektor, flott oppgang i torskesektoren. Det er kortversjonen av Norges Fiskerier frem til 2012. Vi har kikket i glasskulen.

Fisk på rømmen!
Rømmingstallene går ned, men er fortsatt for høye. Vi ser nærmere på problemet mange karakteriserer som oppdrettsnæringens største utfordring.Fra fiskeslo til Oslo Børs
Marin ingrediensindustri i Norge om-setter for rundt 3,5 milliard­er kr. på årsbasis. Denne industrien er en fullverdig del av fiskerinæringen.


  Les også  

Jæ... finnmarkinger!
Øystein Sandøy kjenner mange fra Finnmark. Ingen av dem er lat­sabber. Men i motsetning til oss i sør har de aldri fått fred for velmenende bedrevitere og misforstått u-hjelp.

Kjapp og skånsom drapsmaskin
Slakteriet AS i Florø har bare godord å rapportere om den nye bløggemaskinen til SeaSide. Den bløgger uten problemer 60-70 fisk pr. minutt.

Utarmet over lang tid
Norsk fiskeindustri tjener nesten ikke penger. Vi spurte delta­kere på årsmøtet i FHL om årsaken, og fikk mange svar. De fleste mener industrien mangler kapital og evne til innovasjon og forny­ing etter å ha vært utarmet gjennom årtier.

Olje og fisk
er et stadig aktuelt tema for Harald Østensjø. Det opptar nemlig fiskerne. Og løsningen er den samme; totalfredning av områdene utenfor Møre, Lofoten, Vesterålen og Troms.

En politisk president
I 2012 er det slutt. Da må Olafur Ragnar Grimsson takke for seg som president på Island. Petur Bjarnason ser frem til dagen med glede. Grimsson har ikke bidratt til en positiv utvikling av president-embedet på Island.

Kampklar uten ball
Til sommeren kommer fotball-VM til Sør-Afrika. Landets største fiskeriselskap er kampklar uten ball. Oceana Group Ltd omsatte for 2,6 milliarder kroner i 2009 og var vel med det også størst i hele Afrika.

Norsk utpost i Singapore
Snorre Food er livsverket — og eventyret — til Frank Næsheim. Domstein hjalp til fra starten, men nå er selskapet heleid av den norske kjøkkensjefen som søkte lykken i Singapore i 1987.

Med MareLife på Lillestrøm
Månedens utgave av «Fisk og Forskning» er viet MareLife-seminaret på Lillestrøm under North Atlantic Seafood Forum. Her dreide det meste seg om havets hemmeligheter.

Steien vrs. Ystmark
Sist ble det uavgjort. Denne gangen gikk vi for en vinner. Hvem det ble av Innovasjon Norges Svein Hallbjørn Steien og FHLs Geir Ove Ystmark kan du lese helt bakerst i bladet.