INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2012

 

 

Brukerstyrt og næringsrettet
— Det er viktig at folk vet hva FHF ønsker å prioritere, og hva vi ikke vil satse på. Vi finansierer næringsrettet FoU og ønsker konkurranse om de prosjektene vi lyser ut. Det aller beste ved Forskningsfondet er at pengene styres av næringen selv, sier Arne E. Karlsen, månedens intervjuobjekt.


Globalt kunnskapsnav
«Et kunnskapsbasert Norge» kårer det
vi skal leve av når oljen tar slutt. Sjømatnæringen kommer ut på topp. Det har skjedd mye siste 20 år!


Bør doble verdien
På Island er målsettingen å doble verdien av torsken. Vi bør ikke være dårligere i Norge. Det betyr i så fall en verdiøkning på 6-7 milliarder kroner pr. år.Sats på kråkeboller
I «Fisk og Forskning» står kråkebollene i sentrum. Mange har prøvd, ingen har lykkes. Ett av hovedroblemene har vært logistikken.


  Les også  

Behov for en «iron lady»?
Øystein Sandøy har sett filmen om Margaret Thatcher og lest selvbiografien. Hun uttrykte det presist: Forskjellen på privat og offentlig sektor er at det private blir kontrollert. Det offentlige blir ikke kontrollert av noen!

Unge ledere i sjømatnæringen
Listen inneholder 73 navn. Alle er under 40 år og enten daglige ledere eller styreledere i sjømatnæringen. Bare 9 er jenter.

Rødt bunndyr med røde bunnlinjer
Det har vært 20 tøffe år. Rekenæringen er nesten utradert. I dag er det fire bedrifter igjen. De omsetter for knapt 600 millioner kroner på årsbasis, og sliter med røde tall nederst i regnskapene.

Vern av havområder
Hittil har verneområdene i havet fått relativt liten oppmerksomhet. Det vil ganske sikkert endre seg. Store områder risikerer nå å bli vernet. Harald Østensjø er bekymret.

Vekstmarkeder for fisk
Namibia, Iran og Vietnam var eksportmarkedene som økte mest fra 2010 til 2011. Deretter fulgte Georgia, Aserbadjan og Saudi-Arabia. Ikke akkurat verdens navler..

Seierherren har alltid rett
Petur Bjarnason tar for seg historien til Fiskifelag Islands. Mange ønsker å skrive den så de selv tar seg best ut. Historieforfalskning er dessverre en utbredt øvelse.

Robotene overtar på Nordlaks
Inge Berg moderniserer foredlingsanlegget for 100 millioner kroner. Samtidig tar han et kraftig oppgjør med dagens oppdrettspolitikk. Den virker mot sin hensikt.

Storsatsing på bio-raffinering
Marine Bioproducts AS åpnet nylig Norges største bedrift for produksjon av marine oljer. Prislappen lyder på 130 millioner kroner.

Hvor ble det av kvinnene?
Erik Hempel har vært på North Atlantic Seafood Forum. Det var nesten bare menn på talerstolene. Det forskrekket selv en mannssjåvinist.

Kråkeboller i Båtsfjord
Norway Sea Urchin AS i Båtsfjord skal produsere 80-100 tonn kråkeboller pr. år. Planen er å fangste med et fjernstyrt undervannsfarkost.

Hallo verden!
Den tradisjonelle fiskerinæringen er en katastrofe når det gjelder å kommunisere med omverdenen. Alt er galt!