INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2013

 

 


Tørrfiskkongen på Røst
Han liker sikkert ikke overskriften, men den er rett for det. Geir Børre Johansen er stor aksjonær i bedrifter som står for over 40 prosent av tørrfiskproduksjonen på øya. Og han leder selskaper som tjener penger. De siste 10 årene har Røst Sjømat AS en resultatgrad på nesten 12 prosent.


Store feilmarginer
Vi snakker ikke om 8-ere og 9-ere. Ofte treffer ikke engang havforskerne skiva. Å måle fiskebestander er ingen eksakt vitenskap, særlig ikke kolmule

Litt mye ønsketenkning
FHL har lagt frem en rapport om villfisknæringen i 2025. Den bærer litt for mye preg av ønsketenkning. Men måtte det gå slik FHL spår?Fortsatt fisk for Findus
Findus er størst på kjøl og frys i Norden. I Norge er markedsandelen 40 prosent. Og fisken betyr fortsatt mye.


  Les også  

Torskeprisene stuper
Siden juni i fjor har førstehåndsprisen på torsk falt med 35 prosent. Det er mer enn eksportprisene på alle viktige torskeprodukter.

Språkelig ugress
Øystein Sandøy er en sann mester med pennen. Men så er han også mer enn normalt opptatt av det norske språket. Øystein har Per Egil Hegge som sin store helt.

Ekstremfisk
Sjømatnæringen har opplevd ekstremt prisfall på sine viktigste fiskearter — laks og torsk. Kolbjørn Giskeødegård er mest overrasket over prisfallet på laks.

Betal speditøren
Speditører har «utvidet tilbakeholdsrett». Derfor lønner det seg alltid å ha betalt gamle regninger før du overlater et nytt fiskeparti til din faste speditør.

NASF en stor suksess
Erik Hempel oppsummerer North Atlantic Seafood Forum. Enkelte feilskjær til tross var det en meget vellykket konferanse. Kompakte Bergen egner seg utmerket som konferanseby.

Mer penger til markedsføring
Petur Bjarnason er ikke i tvil. Både Norge og Island må bruke mer penger på markedsføring av torsk. Det hjelper ikke at torsken er den beste matfisken som finnes, om kundene ikke vet det.

Mer struktur
Ingen har strukturert mer enn de pelagiske trålerne. Likevel er lønnsomheten for dårlig. Derfor ønsker rederne høyere kvotetak, konstaterer Harald Østensjø

Skipsteknisk i medvind
Det bygges i utlandet, men designen er norsk. Skipsteknisk AS i Ålesund går så det griner. Nå skal selskapet også designe «Dr. Fridtjof Nansen».

Vei i vellinga
Ferjefri E39 og skipstunnel ved Stad. Hva mer kan vi egentlig forlange? spør en imponert Hans Morten Sundnes.

Rømming og FoU
«Fisk og Forskning» er i sin helhet viet tiltak og utfordringer knyttet til rømming av laks. Det er mange som gjerne vil ha et ord med i laget.