INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2014

 

 


Nordland fikk sin mann
Månedens intervjuobjekt kan bli en av de store fiskarlagshøvdingene. Skikker han seg vel, vil han ha 17 år i Landsstyret når han gir seg. Han blir også historisk på en annen måte. Den nye fiskarlagslederen fortsetter nemlig som aktiv fisker.


A neverending story?
På 80-tallet ryddet vi plass til furunkulose og kaldtvannsvibriose i vokabularet. Siden har vi fylt på med ILA, IPB, HSMB, CMS, PD og andre plageånder. Virkelig komplisert blir det når disse ses i sammenheng med smoltkvalitet, fôr og miljøforhold. Når skal listen med nye bokstavkombinasjoner ta slutt?

 

Fiskeribyen Oslo
Oslo er Norges fjerde viktigste fiskeriby. Over 1.000 personer har fiskeri og sjømat som viktigste arbeidsoppgave i hovedstaden. Her holder også den fiskeripolitiske makteliten til.
  Les også  

MTB til besvær
De krangler så bustene fyker, og er ikke enige om noe som helst. Bortsett fra en ting; det må legges til rette for videre vekst i oppdrettsnæringen.

«Administrativ reder»
Nærings- og fiskeridepartementet vil endre praksis for godkjenning av administrative redere. Advokat Olav E. Midtgaard i Steen­strup Stordrange ser nærmere på de endringene som foreslås.

Rubelår og usynlige murer
På 25 år har sjømateksporten til Russland økt fra null til 6,6 milliarder. Vi ser nærmere på den nesten eventyrlige utviklingen som har gjort Russland til vårt største enkeltmarked, men også gitt eksportørene mye hodebry.

Møgster, Fredriksen og Røkke
Oli Samro er ikke i tvil om hvilket trekløver som bestemmer mest i norsk sjømatnæring. Utviklingen i årene som kommer vi konsentrere makten ytterligere. Snart er det bare ti personer som styrer det meste i sjømatnasjonene rundt Nord-Atlanteren.

Fisken er for alle
Vi har møtt FAOs fiskerisjef, islendingen Arni M. Mathiesen. Han er veldig klar på at sjømatnasjoner som Norge har et stort ansvar for å sikre at alle i verden får sin bit av den verdifulle fisken.

Auksjoner som salgsform
Harald Østensjø ser nærmere på auksjoner. Denne salgsformen oppsto i Babylon minst 500 år før Kristus. Tidenes største aksjon var av hele Romerriket. To måneder senere ble kjøperen halshogd!

Fangsten ned, oppdrett øker
I 2012 falt verdens villfangst med 2,6 prosent. Produksjonen av oppdrettsfisk økte med 7,4 prosent. Kina topper alle lister. Men det er ikke i Kina veksten er størst.