INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2015

 

 


Størst av de store på havet
Etter tre måneder i jobben hadde Havfisk ASA doblet børsverdien. Snakk om pangstart! Månedens intervjuobjekt er Webjørn Barstad, som nå er i ferd med å bli varm i stolen som konsernsjef i Norges desidert største fiskebåtrederi.


Ute å kjøre
Fiskerne ser nvg-sild over alt. ICES hevder at bestanden er i fritt fall. Gytetoktet i februar bidro bare til å øke usikkerhe­ten. Nå innrømmer sildeforskerne i Bergen at de er skikkelig ute å kjøre.

 

Stokke satser så det svir
Gustav Stokke AS har investert 75 millioner kroner i nytt anlegg på Ellingsøy. Brødr. Berg AS har doblet produksjonskapasiteten på Værøy, mens AQS AS i Flatanger bygger nye servicebåter på rekke og rad. Dette kan du lese mer om i spalten for nye investeringer.
  Les også  

Helslakt III
Fiskeriministerens informasjonsstab lar fiskeripressen sitte på gangen og gir «Dagens Næringsliv» eksklusiv tilgang på nyheter. Det er sannsynligvis ulovlig, og gjør henne i alle fall ikke mer populær i sjømatnæringen.

Eneveldig småkonge
Det er blitt for enkelt å være eneveldig småkonge. Mattilsynet turer frem med meningsløse pålegg, mener Øystein Sandøy.

Ga døde fisker evig liv
Gjennom et langt liv i Fiskeridirektoratet ga kunstneren og tegnere Thorolv Rasmussen liv til de fleste fisker i norske farvann. Hovedverket var «Havet og våre fisker» i 1960.

Nytt på nett
Siden 1998 har vi fått en flora av nettbaserte nyhetsmedier for sjømat. De konkurrerer knallhardt om å bli sett, og har ulike strategier.

Ingen «easy fix»
Stå på som om Russland ikke eksisterer og ta høyde for mange år med kinesisk vrangvilje. Det er rådet fra NUPI-sjef Ulf Sverdrup til norske sjømateksportører.

Salt jubilant
Saltimport AS i Bergen feirer 100-års jubileum. Selskapet har ca. 15 prosent av det norske saltmarkedet, og selger hvert år ca. 40.000 tonn salt til fiskerinæringen.

Kongens fall
Lenge var det ingen over og ingen ved siden. Men i dag har Norge falt ned fra den pelagiske tronen. Makrell-avtalen med EU i 2010 har kostet mer enn den smakte, konstaterer Oli Samro.

Klippfiskpioneren John Ramsay
Jappe Ippe var kanskje først ute. Men det var skotten John Ramsay som virkelig fikk fart på klippfiskproduksjonen i Kristiansund og på Nordmøre.

Resirkulert torskekompetanse
Norsk torskeoppdrett ble en fiasko. Men mye av kompetansen har bidratt til å dra i gang oppdrett av mange andre martine arter.