INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 3 – 2018

 

 


En spydspiss på autoline
Båtene heter «Geir», og det har de gjort siden 1904. Navnet betyr «spyd» eller kanskje «spydspiss», og det er nettopp hva Holmeset-rederiet på Grytestranda har stått for i alle år. Vi har møtt Hallgeir Holmeset, eldst av de tre brødrene som nå bygger det nye flaggskipet i autolineflåten — 63 meter lange «Geir».


Forhatt og utskjelt
Uten trålerflåten hadde mye vært anderledes. Og det hadde ikke vært bedre. I dag består denne fartøygruppen av 32 havgående båter, som hadde sitt beste år noen gang i 2017.

 

Til lands, til vanns og i luften med!
Nesten alt transporteres med båt eller bil. I fjor sto flytransporten av sjømat ut av Norge for bare seks prosent av totalkvantumet på vel 2,4 millioner tonn.
  Les også  

Tromsø, Ålesund, Bergen eller Oslo?
Vi spurte om Norges sjømathovedstad, og fikk fire ulike svar. For egen del er vi ikke i tvil om hva som er det rette.


250 milliarder i aktiva

De bokførte verdiene i norsk sjømatnæring var nesten 150 milliarder kroner ved utgangen av 2016. De reelle var sannsynligvis nærmere 100 milliarder kroner mer.

Færre, men større båter
Antall båter har gått kraftig ned de siste 30 årene. Fangstkapasiteten har ganske sikkert økt. Det er nesten bare en ting som er sikkert når fiskere bygger nytt. De bygger større enn de hadde!


Ikke stikk hodet i sanden
Planlegg generasjonsskifter i god tid. Utfordringene og de vanskelige beslutningene forsvinner ikke om du stikker hodet i sanden. De blir bare enda vanskeligere å løse.

Bestandsberegninger av sild og makrell
Aril Slotte har ledet bestandsberegningene av pelagisk fisk siden 2007. Få, om noen, har vært mer utskjelt. Nå prøver han å svare på det meste som kritikerne er opptatt av.


Handelskrig
Donald Trump ypper til handelskrig. Det er ikke bare dumt, det er svært farlig, mener Erik Hempel. Han har usedvanlig lite til overs for Trumps proteksjonisme.


Sjømatkommunen Karmøy
Med smått og stort omsatte sjømatnæringen på Karmøy for nesten fire milliarder kroner i 2017 og sysselsatte direkte ca. 450 personer. I serien om viktige sjømatkommuner er vi kommet til den femte mest folkerike kommunen på Vestlandet.


Kongen på haugen!
Ingen foran, ingen ved siden og alle andre langt, langt bak. Regnet i verdi sto laksen for over 2/3-deler av sjømateksporten i 2017. Og den ville betyr ingen ting!

Ny linje for pelagisk fisk
I «Fisk og Forskning» ser vi nærmere på den nye og revolusjonerende teknologien for å transportere makrellen med rør gjennom de pelagiske konsumanleggene.