nf4 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2000

Laksen sender
oppdrettsbedriftene
til topps.
3 av de 4 største
driver oppdrett.

(Utsendelse tirsdag 16. mai)


 Månedens Intervju 


Gikk ut denne gangen.


Under Lupen

Ingen over, ingen ved siden
Anders Pedersen i Fjordlaks tjener penger som gress. Klippfisk og frosset ørret ga et overskudd i 1999 på 108 mill. kr. — etter skatt!


  Les også  

Duellen  Magnussen vrs Myrvang
Terje Magnussen holder stand. Sist var det Fiskarlagets Torleif Paasche som måtte se seg slått av Fiskeridirektoratets regiondirektør i Hordaland. Denne gangen har vi også hentet en utfordrer fra fiskerorganisasjonenes rekker, nærmere bestemt adm. direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag.

Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

En tall-sysler tar kommandoen
Norway Seafoods har fått ny konsernsjef — den fjerde på fem år. Han er fra Drammen og går ydmyk til oppgaven. Henrik Schüssler er utdannet revisor og har jobbet i Norway Seafoods siden høsten 1995. Han har vært med på oppturen, og det som etterhvert ble nedturen.

Fiskerinæringens 100 største
Arne Nore og Pan Fish nærmer seg toppen. Norway Seafoods holdt stand i 1999, men i år blir det sceneskifte øverst på listen.

FHL-treff i Trondheim
Hva vi husker? At FNL ble lillebror og at alt er som før i oppdrettsnæringen: Først meg selv, og så meg selv.....!

Oddmund Bye fra konsepten
Man kan mene hva man vil om Kjell Inge Røkke, men som Fiskarlagsformann forventer vi et minimum av seriøsitet. Den grensen bryter Oddmund Bye. Når han attpåtil insinuerer korrupsjon blant Fiskeridepartementets ansatte, har NF’s Blå å ha full dekning for overskriften.

Av vår post
Adm. direktør Ola R. Valvåg tar et kraftig oppgjør med Arve Bakken. Det er ikke sant at fiskeriministrene på 90-tallet har prioritert forskningsmiljøene i Nord-Norge.

Autolinetråling
Når journalister fremstiller autolinedrift nærmest som tråling, må jeg rive meg i håret, skriver Knut Arne Høyvik. Han kan ikke dy seg for et partsinnlegg til forsvar av autolineflåten.

Det nytter å spå
Sist var laksepanelet nærmest. Denne gang kårer vi saltfisk- og klippfiskpanelet som vinner. Vi oppsummerer vår lille lek fra ifjor høst, da vi fikk markedsekspertene til å spå om prisutviklingen på våre viktige fiskeprodukter.

Sjømatinspektøren
Jon Eikrem i Seafood Inspections skal sjekke at kvaliteten holder det som er lovet — enten det er fiskerne eller kjøperne som har bruk for en uhildet kontrollør.

Fra brun tare til grønne sedler
FMC Biopolymer produserer alginater av tare. Det er åpenbart god butikk. Ifjor omsatte den amerikanskeide bedriften for 532 millioner kroner, og kunne bokføre 62 millioner i overskudd.

Bøndene kommer!
Bondemilliarder skal skaffe melkesamvirket innpass i oppdrettsnæringen. La dem bare investere, men pass på at bøndene ikke tar makta, advarer Arve Bakken.

Kapasitetsreduksjon til 4-500 mill. kroner
Enhetskvoteordningene har hatt beskjeden effekt. Vi har listen som viser hvilke fartøyer som er tatt ut og hvem som har overtatt kvotene.

En artikkel til oppmuntring og trøst
Klippfiskeksporten til Brasil har alltid gått i bølger. Når prisene eller eksportvolumet faller sprer likevel dommedagsmismotet seg langs kysten. Men Brasil kommer alltid tilbake!
Pokerspill eller norsk snillisme?
I juni skal kyststatene rundt Nord-Øst Atlanteren krangle om kolmula. Vi har sett nærmere på det som skjer når man setter seg rundt forhandlingsbordet.

Les også
Månedens Gullfisk, NF’s Blå og Smånytt fra fiskerinæringen, som du finner fra side 85. Vi har som vanlig Erik Hempels kommentarspalte og Kåre Høyviks omtale av nye fiskebåter, samt mye annet godt stoff. Duellen finner du bakerst i bladet. Vi minner dessuten om annonsene, som alltid er interessante.


Tilbake til hovedmeny