nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2002

Norges 100 største
fiskeindustribedrifter
i 2001.
(Utsendelse onsdag 15. mai)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Forskningssjef med sans for det anvendbare
Månedens intervjuobjekt har pomor-blod i årene. Det kommer sikkert godt med. Praktisk forretningssans hører definitivt med når Fiskeriforskning i Tromsø skal pønske ut nye produkter og satsningsområder i fiskerinæringen. Ivan Burkow kan ikke understreke sterkt nok betydningen av anvendbar fiskeriforskning.
Cermaq til topps!
Fiskefôr og oppdrettslaks sendte adm. direktør Geir Isaksen og Cermaq ASA til topps på listen over fiskerinæringens 100 største.


  Les også  

Duellen
Haarberg vrs.
Pestalozzi
Denne gangen hentet vi utfordreren til Astri Pestalozzi fra Haarberg & Larsen AS. Bedriften som ledes av Torger Haarberg, tar imot laks, ørret, hvitfisk og makrell, tørrfisk og klippfisk, mens kundene tilbys både røkte varianter, ferskfisk, filét og farse. Slik gir bred kontaktflate og kanskje kunnskaper som kan vippe nordlig, kvinnelig kompetanse av pinnen.
Men vi kan like godt avsløre med en gang at vi ikke er ferdig med å stave oss gjennom navnet til Astri Pestalozzi. Trykk på den blå overskriften å prøv selv.


Ny sjef i West Fish
Bjørnar Kleiven (37), odelsgutt og settefiskgründer, skal få West Fish-skuta på rett kjøl. Vi har møtt Oddmund Olsens arvtaker.

Glad gutt fra Vega
Ingen har fått så mye kjeft som fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem. Men han beholdt humøret og jobbet målrettet for å modernisere fiskeripolitikken.

Lasarus i reprise
I mars og april registrerte «Johan Hjort» mer kolmule enn noen gang på gytefeltene vest av de Britiske øyer. For tre måneder siden var kolmulebestanden på randen av kollaps. Snakk om Lasarus oppstandelse i reprise 2000 år etter, konstaterer NF’s Blå.

Torsken gyter - spørsmålstegnene yngler!
Ifjor ble det produsert 900.000 torskeyngel i Norge. I år varierer anslagene fra 2,6 til 3,4 millioner. Et av spørsmålene er om det finnes kompetanse og folk nok til å holde liv i de 15-25 anleggene som satser på yngelproduksjon i år og til neste år. Mange er skeptiske til nettopp det.

EU-medlemsskap øverst på ønskelisten
FHL industri og eksport har EU-medlemsskap som fremste mål. Forøvrig er det mange gamle travere i FHL’s næringspolitiske plan. Mange honnørord også.

Prisstigning innen utgangen av 2003
Ørretnæringen håper at produksjonen skal gå ned slik at prisene kan gå opp. Det må nemlig til for å hindre stygge røde tall nederst i regnskapet. De fleste tror at ørretprisen skal opp, men det kan ta halvannet år.


Industrielt riktig
Fusjonen mellom Cermaq og Fjord Seafood er industrielt riktig, sier Nutreco-sjef i Norge, Ingvald Løyning. Han forventer nye fusjoner i tiden som kommer. De store oppdrettsgigantene har ikke mistet apetitten.

Havet er ikke blåere på andre siden av dammen
Mange oppdrettere liker å klage over hvor vanskelig det er å drive fiskeoppdrett i Norge. Men det er ikke lettere i andre land, skriver Erik Hempel. På ett område kommer vi imidlertid dårlig ut sammenlignet med konkurrentene - markedsadgang!

Fiskerigrenseutvidelsen i 1961
I serien om norsk økonomisk sone er vi kommet frem til utvidelsen av fiskerigrensen fra 4 til 12 nautiske mil. Men da overgangsordningene opphørte i 1971, var det allerede behov for mer radikale løsninger, skriver Nils Kolle.

Evig eies kun retten til å betale skatt
Magnus Ytterstad tapte i Hålogaland lagmannsrett. Ringnotkonsesjoner kan ikke avskrives. Skattemessig er en konsesjon å regne som evigvarende, uansett hva Fiskeridepartementet måtte mene, konstaterer advokatfullmektig John Einar Eckle.

Markedsorientering alfa og omega
Svein G. Nybø er styreleder for Fiskerinæringens forskningsfond. Han legger ikke skjul på hva som er næringens akilleshel - manglende markedsorientering. Dette som et tips til deg som vil søke penger i fondet.

 

 


Tilbake til hovedmeny