nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2004

Drukner i gebyrer
og avgifter!

Foto: http://www.fiskeri.no
Fotomontasje: Norsk Fiskerinæring

(Utsendelse mandag 24. mai)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Fire fiskemelfabrikker er nok!
Fiskemel og skruer er en spesiell kombinasjon. Månedens intervjuobjekt er stor på begge deler. Familien har drevet Vedde Sildoljefabrikk siden 1925 og skruene sitter ikke løst i hodet, men forhandles av Koppernæs AS, som er størst i Norge på festemidler. Vi har møtt fiskerimannen Hans Peter Koppernæs.


 

Cermaq suverent størst
Geir Isaksen leder fortsatt Norges største fiskeriselskap, som nå også er en stor aktør i fiskeoppdrett i Norge. Vi har listen over de 100 største etter omsetning i 2003.

Enorm prisforskjell
For 10 år siden sa Råfisklaget at prisforskjellen ville jevne seg ut. Siden er den blitt større. Fiskerne på Sunnmøre får vesentlig bedre betalt for fisken enn yrkesbrødrene nordpå.


 

Sett EU på dagsorden
Sigurd Teige er provosert. Mye kan og må gjøres med EU’s fiskeripolitikk før fiskebåtrederne kan si ja til EU, mener Fiskebåtsjefen.  Les også  

Duellen
Hanssen vrs. Ustad
Duellen bringer et tett og spennende oppgjør mellom Berit A. Hanssen og utfordrer Peter Ustad fra Innovasjon Norge.


Oppgjørets time?
I 2003 — det første «prøveåret» etter Lakseavtalen — produserte norske oppdrettere 64.000 tonn mer laks enn året før og solgte 30.000 tonn mer til EU, billigere enn noen gang. Lakseoppdretterne gjorde alt det Tarald Sivertsen advarte dem kraftig mot å gjøre. Nå er oppgjørets time kommet. Det vil bli en spennende sommer og høst.

Næringslivets hakkekylling
Mens skipsfart og offshore betaler nettolønn og får alt på sølvfat, drukner fiskeflåten i avgifter og vanskelige rammebetingelser. Fiskebåtrederne behandles som næringslivets hakkekyllinger av politikere og myndigheter, mener Øystein Sandøy.

Viknafisk, vassild og vyer
I serien om norske fiskerifylker er turen kommet til Nord-Trøndelag — fylket med ett fiskebåtrederi, to oppegående mottaksbedrifter og en liten håndfull oppdrettsanlegg om vi grovteller. Fintellingen viser en god del mer.

Roter vekk trumfkortet!
Professor Christian A. Drevon sparer ikke på kruttet. Fiskerinæringen skusler bort sitt beste kort i markedsføringen, nemlig fiskens helsemessige effekter, og særlig omega-3 fettet. Svein Berg og Rolf Domstein er ikke enig.

To spor til friere handel
Nye frihandelsavtaler mellom EFTA og enkeltland kan gi eksportge­vinster i milliardklassen. Men i forholdet til EU er WTO-sporet like viktig, mener Arne Melchior, forsker ved NUPI.

Er det farlig å være norsk og typisk god?
Ja, mener Erik Hempel. Vi sovner bort og tror konkurrentene ligger milevis bak. Men det gjør de ikke. Ta f.eks. Vietnam. I løpet av ti år har landet fått en fiskeindustri som er bedre enn alt vi finner i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny