INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2006

Fiskeindustriens nye frontmann
Han liker glad-jazz, hvalbiff og en god bok. Rovfisket i Barent-shavet og handelshindringer for norsk fisk skaper derimot bare irritasjon. Månedens intervjuobjekt er sunnmøring og selger fisk for Aker Seafoods. I april ble han valgt som styreleder i FHL industri og eksport. Vi har møtt Terje Kjølsøy.Juridisk sprengkraft
Om Helga Pedersen velger å gjøre strukturkvotene tidsavgrenset, entrer juristene arenaen. Da risikerer hun å drukne i erstatningskrav.

Vil erobre verden
Cermaq ruver i Norge, men er liten sammenlignet med Icelandic Group. I år skal Islands største fiskeriselskap omsette for over 12 milliarder kroner.


Cermaq fortsatt størst
Konsernsjef Geir Isaksen ledet Norges største fiskeriselskap i 2005. Snart overtar Pan Fish! Vi har listen over de 100 største rangert etter omsetning i 2005.  Les også  

Duellen
Wendsel vrs. Algrøy

Fiskeridepartementets orakel Halvard Wensel dundrer videre. All motstand feies til side. Men før eller siden møter den kunnskapsrike informasjonsmedarbeideren veggen. Kanskje skjer det alt i månedens duell mot Hans Inge Algrøy, regionsjef i Vestnorsk Havbrukslag. Hvordan oppgjøret endte kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

La oss følge EØS-sporet
Norge har olje og gass. Men vi har enda én vare som er meget etterspurt i EU, nemlig penger. Er det amatørmessig å foreslå at Norge kjøper seg markedsadgang for oppdrettslaksen, spør en gammel laksekriger. Han kaller det EØS-sporet.

Hverdagsliv
Øystein Sandøy har fått nok. Han orker ikke mer gnål om at fisken i havet er alles eiendom. Fisken har null verdi før noen legger penger, bruk og viten i potten. Det er ikke bare å «hente» fisken opp, om noen tror det.

Det får være grenser
Mange er bekymret over eierbegrensningene i fiskeri- og havbruksnæringen. Faktum er at du kan eie hele norsk fiskeindus-tri uten at fiskeriministeren løfter en finger. De kan eie samt-lige norske kystfiskefartøy også!

Med kniven på strupen
Norge har oljen. På Island må fiskerinæringen stole på seg selv. Den har lært seg å leve med kniven på strupen. Derfor er den også blitt svært lønnsom.

Hvor ble det av Arnold Farstad?
I serien «Hvor ble det av dem» har vi besøkt Arnold Farstad, som i dag driver bokhandel og forfatterskap i Bergen. Han er mest opptatt av å spore opp 5-6.000 norske kveitefiskere i Grønlandsi-sen.

Retten til å fiske
Petur Bjarnasson misliker Norges holdning. I 2004 støttet Norge delvis et forslag i FN om moratorium mot trålfiske på store havdyp. Skjønner vi ikke at dette er miljøvernernes første skritt i kampen mot alt fiske? Hva gjør Norge når saken kommer opp igjen til høsten, spør vår kommentator på Island?

Pelagisk under lupen
I denne utgaven av forskningsserien "Fisk og Forskning" har vi tatt et dypdykk i den pelagiske FoU-aktiviteten i Norge. Det er ingen grunn til å bli overvettes imponert. Det innrømmer endog lederen for Pelagisk Forum. Vi har besøkt Bergen Fiskeindustri og månedens suksessbedrift er Biotec Pharmacon AS i Tromsø, som har gjort gründerne rike etter børsnoteringen ifjor høst.