INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2007

Konge på Træna
Overskriften er en spøk, men også et snev av sannhet. Uten Modolv Sjøset AS slukker lysene på Træna. Vi har møtt adm. direktør Geir Sjøset, som er overbevist om at all norsk fiskeeksport til Russland vil bli regulert på samme måte som laksen. Det skjer i løpet av sommeren, tror han.  

   Til topps for å bli!
Marine Harvest har rykket til topps på listen over Norges 100 største fiskefirma. Der kommer selskapet til å bli lenge!

Fisk og reiseliv i samme båt
Fiskarbondet er død; leve fiskarverten! Rolf Petter Almklov i Innovasjon Norge er ikke i tvil om at fisk og turisme må spille mer på lag.
               Overtar utlendingene?
48 prosent av aksjene i de børsnoterte norske fiskeriselskapene er eid av utlendinger. Tilsammen er selskapene verd over 55 milliarder kroner.


  Les også  

Duellen
Jensen
vrs. Nakken
Sist ble det uavgjort. Denne gang fikk vi en vinner
.

Som far så sønn
Slik var det før. I dag er det ingen selvfølge at fiskeryrket går i arv. Øystein Sandøy har bare ett krav; om «junior» velger et yrke som har «tilsyn» i navnet, blir han arveløs på flekken.

La Fiskeridepartementet leve!
Sigurd Teige har foreslått å avvikle Fiskeridepartementet. Det er ingen god ide. Fiskeripolitikken blir verken bedre eller mer forutsigbar om Næringsdepartementet overtar styringen.

Rik på torskemager
Con Tra AS er i ferd med å gjøre eierne rike på torskemager. Den lille teknologibedriften i Troms selger enzymer som har skapt en liten revolusjon i produksjonen av laksekaviar.

«For complete services»
Harald Østensjø er full av beundring over fiskerihavna i Karmsund. Ved å samarbeide om markedsføringen har omsetningen over havna hatt en fantastisk vekst.

Når gutta tar alt!
Døtre som føler seg forbigått. Brødre som tar omtrent hele arven. Arve Bakken spør om kvinnesynet langs kysten egentlig holder mål i utviklingen av det moderne Norge.

Nye tanker i fiskeripolitikken
Fiskerinæringens status og omdømme er under press, ikke bare i Norge, men også på Island. Petur Bjarnason tror det blir en tøff jobb å sikre næringen levelige arbeidsvilkår i årene som kommer.

Slangene i paradis
Hans Morten Sundnes var på årsmøtet i FHL, og merket seg at verken Frederic Hauge, Siri Kalvig eller Al Gore var i salen. Sålenge det rømmer en god million oppdrettsfisk hvert år er det ikke så lett å holde miljøfanen høyt.

Oslofjordens nye perle
1. mai overtok Kjell Inge Røkke reketråleren «Trygg». Den ser ut som et smykke på utsiden. Inni er den fullstappet med siste nytt av teknologi.

Fisk og Forskning
har vært ombord i linebåten «Loran», sjekket villfisken rundt oppdrettsmerdene og tilliten i fiskehandelen, latt LO svare for seg og besøkt Mustad på Gjøvik.