INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2010

 

 

Fisk, bridge og golf!
Han er ingen fiskerikjendis av den typen vi finner på forsidene i fiskeripresssen. Etter 40 år i bransjen er likevel månedens intervjuobjekt godt kjent langs kysten. Lenge drev han bare med frossenfisk. Nå er det ferskfisken som gjelder. I disse dager er han i ferd med å åpne to store fiskebutikker i Oslo.

   Marine Harvest på topp
Marine Harvest ASA topper fortsatt. Men Austevoll Seafood ASA halser like bak. Vi har listen over de 100 største i fiskernæringen i 2009.

Ingen bitter mann
Yngve Myhre er ikke bitter. Når styret og konsernsjef trekker i hver sin retning, er det normalt at sistnevnte takker for seg.Fra vondt til verre
Norsk torskeoppdrett er i fritt fall. Harald Skuseth, tidligere styremedlem i Branco, forklarer hvorfor. Han prøver også å peke på veien videre.


  Les også  

Klokkene i Kreml
Alle jubler; dvs. nesten alle. Øystein Sandøy synes ikke det er spesielt genialt å dele et i utgangspunktet norsk område fifty-fifty med russerne. Han konstaterer at uthalingstaktikken virket.

Størst på Færøyene
PF Bakkafrost slaktet ifjor vel 30.000 tonn laks og ørret. Omsetningen nærmet seg 1 milliard kroner. Regin Jacobsen vil vokse mer, og har satset på Oslo Børs for å klare det.

Med Sølvtrans på Oslo Børs
— Vi hadde det for travelt, innrømmer Ole-Peter Brandal. — Mye gikk som det skulle, men prisen ble for lav. Sølvtrans-sjefen forteller om veien til Børs og om fallgruvene.

Tungt avgiftstrykk
Hvert år betaler villfisksektoren ca. fire prosent av eksportver­dien i ulike avgifter og gebyrer. I 2009 beløp dette seg til nesten 712 millioner kroner. Vi har listen over de mange avgifts­postene.

Fra «føre var» til MSY
«Føre var» er en defensiv forvaltnings-strategi. Nå kommer mer offensive MSY, som forhåpentligvis skal gi oss mer fisk. Hav­forsker Dankert Skagen forklarer.

Vidundermiddelet fra TQI Norge
Vi ble imponert. Men det er ikke redaksjonen i «Norsk Fiskerinær­ing» Nils Arne Øksdal må overbevise. Han selger produksjonstek­niske hjelpestoffer som forlenger holdbarheten og bevarer kvali­teten på fisken.

CO2-fond og klimagasser
NOx-fondet har fungert alldeles utmerket. Nå foreslår Harald Østensjø at vi snarest får på plass et lignende fond for CO2-utslippene også.

Hvem skal eie fisken på Island?
Fiskebåtrederne på Island sliter med dårlig omdømme. Nå risikerer de også å måtte levere tilbake dyrkjøpte fiskerettigheter til staten. Kanskje blir det folkeavstemming om saken.

Uklar fremtid for struktur-kvotene
Vidar Ulriksen påstår saken er klokkeklar. Næringens folk er ikke like sikker. Vi har sett nærmere på hva som skal skje når struk­turkvotene leveres tilbake om 20 år?

Florø 150 år
Byen ble bygd på sild. I dag er det mest olje, laks, handel og patriotisme som holder liv i Florø. Hans Morten Sundnes var med på feiringen.